NG Gemeente Brakpan-Oos

NG Gemeente Brakpan-Oos

gestig

1 November 1945

afgestig van

NG Gemeente Brakpan

ring

Ring van Brakpan

adres

H/v Boundary- en Lappingweg, Brakpan

eerste predikant

Ds MJ van Niekerk

 

Die NG Gemeente Brakpan-Oos is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Herkoms

Toe die eerste mynwerkers, aanvanklik in die steenkool en later die goudmynbedryf werksaam, en hulle hier gevestig het, het die predikante van die onderskeie kerke en kerverbande hulle lidmate en besoekers besoek en begin om kerkdienste, bidure en geestelike byeenkomste te hou. Kerkdienste is in vermaaklikheidsale gehou.

Die eerste gemeente het uit Boksburg, Benoni, Brakpan, Springs en Delmas bestaan en is in 1894 gestig. Ds P Stoffberg, na wie Stoffberg Skool vernoem is, was die eerste leraar van hierdie gemeente. Ds JM Louw het hom in 1898 opgevolg.

Die Brakpan Moederkerk is gestig en op 2 Maart 1918 word Ds JG Oosthuizen as eerste leraar bevestig. ‘n Nuwe kerkgebou is op 21 Mei 1932 deur Dr LP Snyman ingewy.

Geboorte van Brakpan-Oos Gemeente

Die vierde dogtergemeente van Brakpan is die NG Gemeente Brakpan-Oos.

Afstigting is gedoen onder leiding van die Ringskomitee: Ds ZH vd Westhuizen, (Voorsitter), Ds Moolman  van Selection Park-Springs (Skriba), en Ds MJ van Niekerk van Delmas. Die eerste kerkraadsvergadering was gehou aan huis van ouderling JT Drinkrow op 30 November 1945.

Eerste Leraar

Ds MJ van Niekerk het die beroep aangeneem en word ontvang op 3 Mei 1946. Die Pastorie is gekoop teen 2,215 pond, (R4,430).

Beplanning en fondsinsameling vir kerkgebou

As gevolg van die Tweede Wêreld-oorlog, was boumateriaal baie skaars, maat tog is vyf lede benoem om ander kerke te gaan besigtig, ‘n argitek is aangestel en ‘n boupermit is bekom. Met ‘n bruidskat van 500 pond (R1000) van die moedergemeente, en verdere skenking van 100 pond, (R200) deur ouderling HN Wessels word ‘n boufonds-projek geloods. ‘n Bazaar wat plaasvind op 3 Oktober was ‘n reuse sukses en lewer ‘n verdere 1 193-14-0 pond (R2 386) op.

Lidmate 1947

By die afstigiting van die Moedergemeente het die gemeente bestaan uit ± 1700 siele met 850 belydende lidmate wat sederdien gegroei het tot 1980 siele en 1140 lidmate, meerendeel te wyte aan die vinnige uitbreiding van Brenthurst. Die sondagskool het gegroei to 256 kinders met 24 onderwysers/esse met 3 aparte sondagskole in Brenthurst.

Hoeksteenlegging

Op Saterdag 14 Februarie 1948 word die hoeksteen in aanwesigheid van sowat 500 mense deur die Leraar ds Van Niekerk gelê. Hy het daarop gewys dat dit ‘n geskiedkundige oomblik is en ‘n verdere mylpaal wat in Brakpan se geestelike gebied bereik is.

Inwyding van kerkgebou

Op 3 Desember 1948 is die gemeente se derde verjaardag in die stadsaal gevier. Om 6:30 nm op Saterdag 11 Desember 1948 word die sierlike nuwe gebou van die gemeente ingewy.

Orrel

Daar is besluit om ‘n “John Compton Pyporrel” vir die bedrag van 2,750 pond (R5,500-00) te bestel. Daar was probleme met die invoer permit, maar in Julie 1950 word die orrel uiteindelik geïnstalleer.

Kerksaal

Die kerksaal is gebou en voltooi in Junie 1977 en as eerbewys is die saal venoem na Ds MJ van Niekerk. (Geskryf deur Theuns Coetzee)

Predikante

  • Marthinus Jacobus van Niekerk, 1945 – 1976
  • Mechiel Christiaan Adendorff, 1970 – 1974
  • Johannes Petrus Weyers, 1976 – 1980
  • Christiaan Gericke, 1977 – 1982
  • Johannes Christoffel Groenewald,  1982 – 1984 (Kpln)
  • Jan Petrus Cloete, 1983 – 1984
  • Cornelius Johannes Stephanus Botha, 1985 – 1987
  • Barend Jacobus Pieter Fourie, 1985 – 1993
  • Jacobus Nel, 1989 – 2008
  • Stefanus Hermanus Rudolph, 2008 – hede