NG Gemeente Brackenfell

NG Gemeente Brackenfell (Foto: Johan Mocke)

gestig

12 April 1944

ring

Ring van Brackenfell

adres

Kerklaan, Brackenfell

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Brackenfell is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.

Dié gemeente is in 1944 onder die naam Kruispad gestig. Met die hoop op die beter bearbeiding van die twee afgeleë wyke Brackenfell en Kraaifontein van die gemeentes Kuilsrivier en Durbanville onderskeidelik, is hulle in een gemeente afgestig. Die nuwe gemeente het sowat 500 lidmate getel en dit was duidelik dat daar ’n moeilike finansiële opdraand voorlê. Die gemeente was pas ’n jaar oud toe hy sy eerste leraar, ds. S.P. Malan, in Maart 1945 langs die Paarl-pad ontmoet.

Die tweehoofdigheid het die werk in die gemeente baie bemoeilik, want alles moes eenvoudig in duplikaat gedoen word. Daarom is aan die Ring van Stellenbosch gevra om die twee wyke in afsonderlike gemeentes af te stig, siende dat die snelle groei dit moontlik gemaak het. So is Kraaifontein in Junie 1948 tot ’n selfstandige gemeente afgestig. Brackenfell het die naam Kruispad behou. Albei die gemeentes het binne drie jaar by die 500 lidmate getel.

Die saal wat die gemeente van die CJV present gekry het, is tot ’n netjiese en gerieflike plek van aanbidding verbou en verfraai. Die ywerige jongmense het ook ’n orrel en klavier aan die gemeente geskenk. Deur hartlike samewerking en ’n jaarlikse toelae uit die Hulpbehoewendegemeentefonds kon die gemeente darem kop bo water hou en nog skuld afbetaal. Hulle het met ’n bruidskat van £1000 van Kuilsrivier begin en binne vyf het hulle ’n pastorie op 1,5 morg besit en ’n doeltreffende kerksaal waarop daar £2500 skuld gerus het.

Maar die gemeente wou ’n kerk hê. Die gewone inkomste was nie toereikend genoeg om dadelik een te bou nie. Op ’n gemeentevergadering word eenparig besluit om geld op te neem en 27,5 morg van die ou plaas Kruispad aan te koop en dit as ’n dorp aan te lê. Dit was in die hoop die plan die gemeente sou versterk, die grondhongeriges sou tegemoetkom en die ideaal van ’n kerk sou verwesenlik.

Kruispad is die naam van die oorspronklike plaas waarop Kraaifontein sowel as Brackenfell aangelê is. ’n Sekere Josua Selie het reeds in 1712 daarop gewoon. Brackenfell is die naam van die westelike gedeelte van die plaas wat in 1901 afverkoop is en so genoem is met die oog op die heide (bracken) -koppie (fell). Die naam Brackenfell het die naam Kruispad totaal verdring. Reeds met die stigting van die gemeente het niemand in die wandel van die gemeente Kruispad gepraat nie. Die naam is dan ook later verander na Brackenfell.

In 1951 het die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum geskryf: “Die gemeente staan in ’n bloeitydperk. Alles dui op groot ontwikkeling. Die gemeente werk hard, maar is gelukkig. Te midde van alles groei die ywer vir die Sending en die Armesorg ook jaarliks. Dit lyk per slot van rekening waar dat ’n mens moet werk om warm te bly.”

Predikante