NG Gemeente Booysen

Die NG kerk Booysen in Pretoriastraat, Booysens. Foto: Morné van Rooyen

Gestig

23 Junie 1950

AFGESTIG VAN

Daspoort

Ring

Daspoort

Adres

Pretoriastraat 1137, Booysens

Facebook-Blad

NG Gemeente Booysen

Sluit in

Booysens

Eerste predikant

P.B. Botha (1951-1952)


Die NG Gemeente Booysen is ’n gemeente in die Pretoriase voorstad Booysens in die weste van die sogenaamde Moot.

Booysen het in 2015 249 doop- en 993 belydende lidmate gehad, vergeleke met onderskeidelik 675 en 962 in 1985. Drie jaar later was dit 50 en 175. Destyds was di. C.P. Brand en R. Verwey medeleraars, maar 30 jaar later het ds. G.D. Nel alleen in die gemeente gestaan. Ná sy vertrek was dit vakant. Die kerkgebou is geleë by Pretoriastraat 1137, Booysens.

Stigting

Op 23 Junie 1950 het die Ring van Eloffsdal besluit om die gemeente Booysen met ongeveer 750 lidmate af te stig van die moedergemeente, Daspoort. Ons gemeentelike feesalbum het ’n jaar later berig: “Reeds in die eerste jaar van sy bestaan het die gemeente getoon waartoe hy in staat is en die toekoms word met volle vertroue in ons Meester, die Koning van die Kerk, ingevaar . . . (sedert die ontvangs van die eerste leraar) het hierdie jong gemeente tekens van nuwe lewe en belangstelling begin toon. En die gemeente is stadig besig om van krag tot krag te ontplooi.”

Eerste leraar

Nadat die gemeente byna nege maande vakant was, is die eerste leraar in die persoon van prop. P.B. Botha (D.-sn.) op 17 Maart 1951 met handoplegging bevestig. Die gemeente het by afstigting nog nie ’n eie kerkgebou besit nie, maar twee erwe is toe reeds vir daardie doel aangekoop. Aanvanklik is die dienste in ’n saaltjie, wat deur die ywer van die gemeente daargestel is, gehou. ’n Nuwe elektroniese orrel is ook deur die kerkraad aangekoop en die orrel sou geskik wees om later in ’n kerkgebou gebruik te word tot tyd en wyl die gemeente in staat sal wees om ’n pyporrel aan te koop.

Die medewerker van Ons gemeentelike feesalbum sluit sy bydrae soos volg af: “Ons is vol hoop en vaste vertroue vir die toekoms. Met intensiewe bearbeiding glo ons dat hierdie jong gemeente nog die modelgemeente in die Moot gaan word.” (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Pieter Bernardus Botha, 17 Feb. 1951 – 1952
  • Lourens Petrus Swart, 7 Jun. 1952 – 1954