NG Gemeente Boksburg

Die destydse NG kerk Boksburg.

Gestig

1890

Ring

Boksburg

Adres

H.v. Voortrekker- en Eloffstraat, Boksburg

Sluit in

Boksburg-Sentraal

ingelyf By

Boksburg-Suid

Eerste predikant

P.B.J. Stofberg (1895–1898)


Die NG Gemeente Boksburg was ’n gemeente aan die Oos-Rand van Gauteng en die moedergemeente van al die latere NG gemeentes in die Oos-Rand se dorpe en stede, soos Germiston, Alberton, Kempton Park, Benoni, Brakpan, Springs en Delmas.

Teen 1952 het die gebied wat oorspronklik binne die gemeentegrense van die moedergemeente geval het, uit 27 gemeentes bestaan. Teen die 21ste eeu het die getal tot sowat 60 aangegroei, ondanks talle inlywings en samesmeltings.

Die eerste NG kerkie op Boksburg.

Stigting

Kort nadat die goudvelde op die Witwatersrand geproklameer is, het die prospekteerder Pieter Kilian op Vogelfontein ook goud ontdek en is Boksburg, genoem na die staatsekretaris W.E. Bok, in 1887 op hierdie plaas aangelê. Ná die gemeentes Johannesburg (1887), Krugersdorp (1890) en Langlaagte (1892), is Boksburg as vierde gemeente aan die Rand, en die eerste aan die Oos-Rand, gestig met ds. A.J. Louw van Heidelberg, Transvaal, as konsulent.

In Desember 1894 is die eerste kerkgeboutjie ingewy en op 26 Januarie 1895 is die eerste predikant, ds. P.B.J. Stofberg, bevestig. Ds. Stofberg het veral te kampe gehad met ’n snelgroeiende bevolking aan die Oos-Rand, wat gestrek het oor ’n afstand van meer as 60 km van Germiston in die weste tot by Delmas in die ooste. Op 31 Mei 1898 vertrek ds. Stofberg na Mochudi in die destydse Betsjoeanaland (nou Botswana) as sendeling onder die Baghatla. Sy naam is verewig in die Stofberg-gedenkskool in Polokwane. Hy het op Mochudi siek geword en vertrek na Robertson om te herstel, waar hy op 7 Junie 1907 sterf ná ’n smartlike lyding wat hy met geloof en geduld verduur het.

Ds. Louw, tweede leraar

Sy opvolger, ds. J.M. Louw, is in Desember 1898 verwelkom. Intussen het talle goudmyne ontwikkel en die bevolking het snel toegeneem. Gevolglik het Germiston as eerste dogtergemeente in 1899 afgestig. Toe die Anglo-Boereoorlog uitbreek het ds. Louw as veldprediker met die Boksburgers uitgetrek. Uit die gelede van dié kommando het die latere generaals Chris Muller, G.H. Gravett, H.A. Alberts en C.F. Beyers, manne wat ook kerkraadslede was, gekom.

Ds. Louw het enduit by die burgers gebly en met gelapte klere in Junie 1902 weer by die pastorie aangekom. Toe is oorlogswesies versorg en weldra oorgeplaas na die Langlaagte-weeshuis, die latere Abraham Kriel-kinderhuis. In die volgende 35 jaar het ds. en mev. Louw saam met die gemeente die Langlaagte-weeskinders jaarliks op Boksburg getrakteer. Die eerste CNO-skool aan die Oos-Rand is in 1905 deur ds. Louw op Boksburg gestig. Daarna was hy die stigter van talle Afrikaansmediumskole.

Eers moes hulppredikers die toenemende bevolking help bearbei, maar vanaf die Eerste Wêreldoorlog word gemeentes afgestig en weldra moes die dogtergemeentes dieselfde doen sodat uit die oorspronklike moedergemeente daar in 1952 reeds 27 gemeentes regstreeks en onregstreeks ontstaan het en 60 jaar later meer as 60.

Die kerkgebou, waarskynlik hier afgeneem tydens die inwyding op 26 Oktober 1912. Die argitek was Wynand Louw.

In 1912 is ’n sierlike kerkgebou van gekapte klip gebou en in 1926 is ’n nuwe pastorie opgerig. Ds. Louw het intussen 25 jaar lank as skriba van die Transvaalse Sinode gedien. Hy is in 1939 oorlede en langs die kerkgebou begrawe. Hy is gehuldig as ’n groot opvoedkundige, vaderlander en Godsman.

Ds. Santie Sandenbergh, derde leraar

In September 1940 verwelkom die gemeente vir ds. H.A. Sandenbergh. Hy tree energiek op, die skuld op die kerkgebou word afbetaal en in 1944 vier die gemeente sy 50ste bestaansjaar. Ds. Sandenbergh vertrek in 1947 om medeleraar van Bellville te word en word in 1948 opgevolg deur ds. F.J.B. Naudé. Onder sy leiding bou die gemeente in 1950 ’n mooi kerksaal langs die kerk en en word die pastorie opgerig en die waardevolle ou Norman and Beard-orrel herbou.

Agteruitgang

In 1985 het die gemeente nog 592 belydende lidmate gehad en in 1990 434. Teen 1995 was dit 355, in 2000 178 en in 2005 118. Teen 2010 was dit 133, nadat die gemeente toe al jare lank vakant was. In 2011 is die gemeente ingelyf by Boksburg-Suid, wat self net 400 belydende lidmate ná die inlywing gehad het. Ds. B.H. Bornman was Boksburg se laaste leraar. Hy was van 1981 tot ’97 voltyds predikant en daarna nog enkele jare deeltyds. Die kerkgebou is nog in die Suid-gemeente se besit en word vir spesiale geleenthede gebruik. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

  • Pieter Barend Jacobus Stofberg, 1895–1898
  • James Murray Louw, 1898 – 21 November 1939 (oorlede in die amp)
  • Daniel de Jager, 1931–1938 (hulpprediker)
  • Frederik Johannes Barnardus Naudé, 1948–1962
  • Johan Matthys Adam de Beer, 1955–1960
  • Dirk Marthinus Stephanus de Swardt, 1963–1965
  • Thomas Arnoldus Marais, 15 Januarie 1972–1976
  • Jan Abraham Jordaan, 1977–1980
  • Barend Hendrik Bornman, 1981–1997