NG Gemeente Boksburg-Wes

NG Gemeente Boksburg-Wes (Foto: Morné van Roooyen)

gestig

15 Maart 1946

ring

Ring van Boksburg

adres

Rietfonteinweg 59, Boksburg

eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Boksburg-Wes is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Stigting

Toe in 1946 die behoefte aan beter, intensiewe bearbeiding van die gemeente Boksburg-Noord sterk gevoel is, is in Maart van daardie jaar twee gemeentes gelyktydig afgestig, naamlik Boksburg-Oos en Boksburg-Wes, wat op die aand van 23 Maart 1946, die eerste lig aanskou het.

Aanvanklik was dit ‘n gemeentetjie met uiters 450 lidmate, min vir daardie dae. Die afstigting het egter op die vooraand van groot uitbreiding plaasgevind, sodat die getal binne vyf jaar tot 850 gestyg het en die oorspronklike 10 wyke vermeerder het tot 20. Vir die eerste twee en ‘n half jaar is die eredienste in ‘n klaskamer van die plaaslike Jongspanskool gehou. Dit was baie beknop, ondoelmatig en ongerieflik. Van die ou tweedehandse stoele wat in gebruik was, moes meer as een tydens ‘n erediens swig onder die gewig van gesette luisteraars. Nogtans was hierdie beginjare ook baie geseënd.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Boksburg-Wes, afgeneem deur John Conroy.

Kerkbou

Op 5 November 1946 het iemand die heel eerste bydrae van £5 en 4 sjielings geskenk vir die Saalboufonds wat vroeg in 1947 omgeskep is in ‘n Kerkboufonds. Die gemeente wou graag kerk bou. Dit was nog die dae van boupermitte in die nadraai van die Tweede Wêreldoorlog toe boumateriaal skaars was, sodat die eerste sooi eers op 13 September 1947 gespit kon word, nadat die boufonds op 1 September die £1 000-kerf oorskry het. Op 29 November van daardie jaar vind die hoeksteenlegging plaas, terwyl die reusetaak op 14 Augustus 1948 afgerond word met die plegtige inwyding wat deur ‘n indrukwekkende fakkelloop vanaf die ou klipkerk in die “oumagemeente” Boksburg voorafgegaan is. Die fakkel is deur mev. ds. J.M. Louw aangesteek. Die wydingsrede is deur ds. C.B. Brink, die destydse aktuarius van die Transvaalse Kerk, uitgespreek.

Die eerste vyf jaar van die gemeente se bestaan was in een woord: worsteljare. Daar moes baie gewerk en opgeoffer word om die reuse-kerkskuld onder die knie te kry. Dit was egter ook vyf jaar van genade, van ontelbare seëninge. Die eerste leraar van die gemeente is op 30 Augustus 1946 bevestig in die persoon van ds. H.B. van Schalkwyk.

Predikante