NG Gemeente Bloemhof

Die NG moederkerk op Bloemhof is ontwerp deur Gerard Moerdyk.

Gestig

1870

Ring

Bloemhof

Adres

Hoopstraat, Bloemhof

Sluit in

Bloemhof en distrik

Waarby ingelyf

Bloemhof-Oos

Eerste predikant

G.J. Malherbe (1886–1890)


Die NG Gemeente Bloemhof is ’n gemeente in die Sinode Goudland (voorheen Wes-Transvaal). Die kerkgebou is geleë by Hoopstraat, Bloemhof. Stigting

Ons gemeentelike feesalbum het in 1952 sy artikel oor dié gemeente as volg begin: “Wanneer ’n mens die mooi naam Bloemhof hoor, verrys daar as vanselfsprekend voor die geestesoog ’n beeld van skoonheid en vrugbaarheid. Kon hierdie verwagting maar op die dorre vlakte van Wes-Transvaal bewaarheid word! Baie ouer mense sal die dorp natuurlik onthou as een van die woeligste delwerye, en juis hierdie ontdekking van ryk diamantdraende gruis het sy eie probleme ook in die gemeente meegebring. Behalwe vir die gevestigde plaasbewoners, het die lidmate van hierdie gemeente dan ook meestal uit avonturiers, geluksoekers en swerwers bestaan. Dit was ’n tyd van kom en gaan wat die gemeente Bloemhof gekenmerk het, feitlik tot op hede.”

Die gemeente is die oudste in die verre Wes-Transvaal en is reeds in 1870 gestig. As gevolg van ’n yl bevolking en ’n heersende tekort aan evangeliedienaars, is in begin van die gemeente se geskiedenis meermale met lang vakatures geworstel. So het vir die eerste keer in 1888 ’n verteenwoordigende predikant van hierdie gemeente op ’n Sinode verskyn, reeds 18 jaar ná die stigting, by name ds. J.J. Malherbe, wat in 1886 hier georden is. Dis interessant om te weet dat die tweede leraar wat op Bloemhof bevestig is, ds. K.T. van den Heever (1897), asook sy opvolger, ds. J.F. le Clus (1904–’36), albei in 1952 nog gelewe het, aldus Ons gemeentelike feesalbum.

Die kerkgebou, moontlik afgeneem met die inwyding op 10 April 1926 of kort daarna.

Kerklike geboue

Soos op baie ander plekke, het daar ook hier moeilikheid ontstaan met lidmate van die Hervormde Kerk oor eiendomsregte omdat daar deur die vroeëre geslagte nie so noukeurig gelet is op die transportering van die kerkeiendomme op naam van die Ned. Geref. (later NH of G) Kerk nie. Eers ná heelwat stryd en met hoë koste is die dinge in die reine gebring. Tydens die eerste jare van die bestaan van die gemeente is die eredienste in ’n klein en baie ondoeltreffende saal gehou, totdat in 1926 na ’n ruim, sierlike en doelmatige kerkgebou (ingewy 10 April 1926) verhuis is.

In 1952 was die posisie van die NH of G Gemeente Bloemhof seker uniek in dié sin dat hy een van elf selfstandige gemeentes op ’n klein plattelandse dorpie was, darem die grootste van almal. “Deur die hand van die Vader gelei, was daar in die gemeente nog steeds geleidelike groei en ontwikkeling. Met die afname in delwerye het daar meer bestendigheid gekom, wat in plaas van insinking opheffing vir die gemeenskap bring, en ook ’n diepere geestelike bewussyn en lewe tot stand laat kom het,” volgens Ons gemeentelike feesalbum. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • G.J. Malherbe, 1886-1890
 • W.H. Knobel, 1892-1896
 • K.T. van der Heever, 1897-1898
 • J.F. le Clus, 1904-1937
 • J.D. Cilliers, 1937-1942
 • Paul Daniël Lückhoff, 1942 – 1947
 • Johannes Hermanus Kritzinger, 1947 – 1950
 • Wilhelm Karel Troskie, 1950 – 1954
 • Rudolph Marthinus Britz, 1954 – 1957
 • Attie Botha, 1957 – 1963
 • J.A.H. Pieters, 1960-1964
 • P.B. van der Watt, 1964-1965
 • J.J. Kritzinger, 1965-1969
 • C.F. Henning, 1969- ?
 • L.D. Delport, 1977-1989
 • E. du Preez, 1989-1995
 • H.E.S. Pretorius, 1995-2006
 • Dr. Pierre van der Merwe, 2007 – hede