NG Gemeente Benoni-Noord

NG Gemeente Benoni-Noord

gestig

30 Julie 1938

ring

Ring van Benoni

Adres

H/v Elfdelaan en Kerkstraat, Northmead, Benoni

eerste predikant

Ds A de V Visser

Die NG Gemeente Benoni-Noord is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Onder die inspirerende leiding van ds. R.J.B. Feenstra het die 24-jarige moedergemeente Benoni daartoe oorgegaan om op 1 Desember 1938 die eerste gemeente af te stig. Die nuwe gemeente Benoni-Noord dateer sy geboorte dus uit die Voortrekker-Eeufeesjaar. Die nuwe gemeente is afgestig met 830 lidmate wat gewoon het in Northmead, Brentwood Park, Benoni Kleinplasies en Sesfontein. Aangesien daar geen samekomsplek vir die nuwe gemeente was nie het die moederkerk vir ‘n jaar ten minste ook as samekomsplek vir die dogtergemeente gedien.

Op 26 Julie 1939 is ‘n aanvang gemaak met die bou van ‘n eie kerk, en prop. A. de V. Visser is op 29 Julie 1939 as die eerste herder en leraar van die gemeente bevestig. Die kerkgebou wat onder die bekwame leiding van Geurt en Leendert Geers gebou is, is op Saterdag 23 Desember 1939 ingewy. Die nuwe kerk het £5 323 gekos. Met die inwyding is die feesrede deur ds. W. Nicol, moderator van die Transvaalse Kerk, gelewer. Begin 1940 besluit die kerkraad op ‘n nuwe pastorie en op 1 Julie 1940 kon die leraar sy intrek neem. Op Dinsdag 15 Oktober 1940 is die leraar in die huwelik bevestig met mej. Alberta Kuit van Pretoria en spoedig was die nuwe pastoriemoeder ywerig aan die werk.

Die gebrek aan ‘n vergaderplek vir Sondagskool, buitedienste en bidure het die kerkraad genoodsaak om ‘n saal op Benoni Kleinplasies te laat oprig. Die hoeksteen is op 7 Februarie 1948 gelê en die saal is op 1 Mei in dieselfde jaar ingewy. Die kerkraad het gevoel dat daar in die woonbuurt ‘n groot behoefte vir ‘n saal bestaan. Ná langdurige onderhandelinge en planberaming kon daar op 7 Oktober 1949 ‘n aanvang gemaak word met die bou van ‘n sierlike saal. Met die besoek van die Rapportryers aan Benoni is daar ‘n gedenkteken onthul in die voorportaal van die half voltooide gebou. Hierdie gebou se hoeksteen is gelê deur die administrateur van Transvaal. ‘n Sysaal, die Sarel Cilliers-saal, is in gebruik geneem op 2 September 1950. Die destydse minister van onderwys, kuns en wetenskap, adv. C.R. Swart — het die deur oopgesluit en die gebou ingewy. Die boukoste van die saal wat 600 sitplekke bevat, was £6700. Ons gemeente, wat 13 jaar oud is, kan waarlik getuig dat die Here vir ons baie goed is en mag ons wat die toekoms betref ywerig voortbou op diê groot dade wat die Here aan ons gedoen het. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Dogtergemeentes

Predikante