NG Gemeente Balfour

NG Gemeente Balfour (Foto: Peet Schabort)

gestig

9 September 1940

ring

Ring van Heidelberg

adres

Themba Shozistraat, Balfour

eerste predikant

Ds D J Streicher

Die NG Gemeente Balfour is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Die NG gemeente Balfour is ’n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die dorp Balfour in Mpumalanga, sowat 80 kilometer oos van Johannesburg aan die spoorlyn na Durban en die N3 nasionale pad. Dis geleë tussen die dorpe Heidelberg, Gauteng, en Greylingstad in landelike en vooruitstrewende gemeenskap, tipies hoëveld en omring deur rante en goed beboude plase. Die gemeente ressorteer onder kerk se Sinode Hoëveld.

Stigting

Oorspronklik was Balfour ‘n deel van die gemeente Heidelberg, maar met die afstigting van Greylingstad in 1909 het dit onder laasgenoemde geressorteer totdat dit in die donker oorlogsjare in 1940 tot ‘n selfstandige gemeente afgestig is. In geloofsvertroue het die ongeveer 700 lidmate die pionierswerk begin.

Onder die toegewyde leiding van ds. P.J. Swart het die moedergemeente ‘n sierlike kerksaal met ‘n ruim kerkplein as geskenk aan die dogtergemeente oorhandig. Omstreeks 1950 is ‘n nuwe kerkorrel aangekoop en is ‘n nuwe pastorie, wat £7 000 gekos het, ingewy. Intussen het die gemeente tot 815 lidmate aangegroei.

Ná die voltooiing van die pastorie is geld vir die bou van ‘n nuwe kerkgebou ingesamel. Vanaf die stigting (1940) was ds. D.J. Streicher  die leraar, terwyl ds. C.W. de Wet  hom in Junie 1949 opgevolg het.

Predikante

  • David Johannes Streicher, 1940 – 1949
  • Cornelis Willem de Wet, 1949 – 1961
  • Stephanus Barend Bothma, 2007 – hede