NG Gemeente Andrew Murray Johannesburg

NG Gemeente Andrew Murray Johannesburg

gestig

1966

saamgesmelt met

NG Gemeente Johannesburg-Noord

Ring

Ring van Johannesburg

Adres

Oaklandslaan 17a, Orchard, Johannesburg

Eerste predikant

Ds

Die NG Gemeente Andrew Murray – Johannesburg is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Agtergrond

Teen 1979 is die NG gemeentes Noordoos-Rand en Johannesburg-Sterrewag terselfdertyd by die NG Gemeente Johannesburg-Noord ingelyf, In hierdie tyd het die Andrew Murray Congregation, wat in 1966 in Johannesburg ontstaan het uit veral die bediening onder die Jode, na ‘n plek van aanbidding gesoek. Die gemeente is ‘n tyd lank gehuisves in die voormalige kerkgebou van die NG gemeente Belgravia in Jeppestown-Suid, maar dié buurt het langsamerhand vervalle begin raak, en so smelt die gemeentes saam om die NG gemeente Johannesburg-Noord/Andrew Murray Congregation (stigtingsdatum 1999) te vorm. Omstreeks 1999 het die Afrikaanse gedeelte van die samestelling slegs 161 belydende lidmate oorgehad, maar die Engelse gedeelte 536. Teen 2005, toe die syfers nie meer afsonderlik aangegee is nie, was die getal belydende lidmate 845, in 2010 was dit 718 en in 2011 589. Daarna het dit gestabiliseer sodat dit in 2014 590 was.

Naamsverandering

In Januarie 2012 berig die Kerkbode die kerkraad het dit op 22 November 2011 amptelik goedgekeur dat die gemeente die “Johannesburg-Noord”-gedeelte van sy naam laat vaar en voortaan net as “NG kerk Andrew Murray” bekend sal staan. Die volledige berig lui: “Die Kerkraad van die NG Gemeente Johannesburg-Noord Andrew Murray het op ’n vergadering van 2 November 2011 eenparig besluit om die gemeente se naam na NG Kerk Andrew Murray te verander. Die proses is voorafgegaan deur deeglike oorlegpleging met die lidmate. Lidmate het kans gehad om vraelyste in te vul en die meerderheid het gekies vir die voorgestelde naam. Die Ringskommissie van die Ring van Johannesburg het die naamsverandering op 22 November 2011 goedgekeur ingevolge Kerkorde Art 26.6.6.”

Predikante

 • Petrus Arnoldus Pienaar, 1969
 • Claudio Antonio Batista Marra, 1973 – 1977
 • Didimu de Freitas, 1975 – 1977
 • Jacobus Stefanus Minnaar, 1977 – 1978
 • Gerhardus Jacobus Swart,  1967 – 1989
 • Johannes Cornelius Symington, 1990 – 2004
 • Gert Jacobus Steyn, 1997 – 2003
 • Pieter Barendse Bosch, 2001 – 2004
 • Gerhardus Johannes Koen, 2002 – 2009
 • Gert Andries Agenbag, 2004 – 2009
 • Jacobus Petrus Lodewicus van Straaten, 2006 – hede
 • Lindsay Rudolf  Swanepoel, 2009 – hede.
 • André Ludik Bartlett, 2013 – hede