NG Gemeente Amersfoort

Die NG kerk Amersfoort. Dis ontwerp deur Wynand Louw en in 1920 ingewy. (FOTO: GGSA)

Gestig

1867

Ring

Wakkerstroom

Adres

H.v. Vlok- en Sybrand van Niekerkstraat, Amersfoort

Sluit in

Amersfoort

Eerste predikant

Andrew Murray, J.-seun (1878–1881)


Die NG Gemeente Amersfoort is ’n gemeente in die Oostelike Sinode met sy middelpunt op die dorp Amersfoort, Mpumalanga. In 2016 het die gemeente 300 belydende en 53 dooplidmate gehad.

Stigting

Al die oudste boeke van die gemeente is tydens die Driejarige Oorlog deur die vyand verbrand en daar bestaan selfs onder historici verskil van gedagte oor die juiste verloop van die vroegste geskiedenis van die gemeente.

Die volgende feite is wel bekend: In ’n skrywe van ds. Frans Lion Cachet aan die Skriba van die Algemene Kerkvergadering van die NG Kerk van die ZAR in sy vergadering van 5 Desember 1866, is gesê dat, aangesien die lede van die NG Kerk aan Vaalrivier, distrik Marthinus Wesselstroom, afgevaardigdes na die Algemene Kerkvergadering gestuur het, so het die vergadering “hen erkend als de gemeente der Ned. Ger. Kerk aan Vaalrivier, district Marthinus Wesselstroom, het bestaan eenen gemeente als die van Wakkerstroom onaangeroerd latende”, en op die tweede Algemene Kerkvergadering van die NG Kerk te Nazareth (Middelburg), van 7 tot 12 Oktober 1867, was die gemeente Amersfoort nou ook teenwoordig.

’n Week ná hierdie Algemene Kerkvergadering het ds. Cachet die hoeksteen van die eerste grasdakkerkie op Amersfoort gelê, wat gebou is op grond geskenk deur oudoudl. N.J. Grobler. Daardie kerkie is in 1879 onder ds. H.L. Neethling vergroot, en in 1886 onder ds. D.P. Ackermann het dit ’n stewige klipkerk geword.

Die kerkgebou van die NG Gemeente Amersfoort, 2021. (Foto: Morné van Rooyen)

Hierna volg die geskiedenis van die kerkstryd in Transvaal en die uiteindelike kerkvereniging, totdat in die notule van die tweede Algemene Kerkvergadering van die NH of G Kerk op Pretoria op 14 Mei 1888 gemeld word dat voorlopige stappe gedoen word in verband met die stigting van nuwe gemeentes, onder meer op Amersfoort. En dan, op ’n Buitengewone Algemene Vergadering op 6 Mei 1889 byeengeroep om die kerk se naam vas te stel, kom onder die vier nuwe gemeentes wat toe vir die eerste maal verteenwoordig is, ook die gemeente Amersfoort voor.

Die sierlike kerkgebou is ingewy in ds. De Vos se tyd nadat die hoeksteen gelê is deur prof. P.J.G. de Vos. ’n Pragtige nuwe orrel is omstreeks 1952 in die kerk ingebou en die gebou is destyds ook skoongemaak en van lugreëling vir verhitting voorsien. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante

 • W F Knobel, 1896–1904
 • P J van der Merwe, 1905–1912
 • W F van Wyk de Vos, 1913–1929
 • H M Hofmeyr, 1929–1935
 • Johannes Petrus Wouter de Vries, 1935–1941
 • H F Prinsloo 1941–1944
 • G C van Schouwenburg, 1945 –September 1951
 • Jan Du Plessis Malan, Maart 1951–1956
 • A P Potgieter, 1956–1960
 • F N Marais, 1960–1963
 • Christiaan Coenraad Myburgh, 1963–1966
 • T J R Kuun, 1966–1973
 • Marthinus Albertus Siebert, 1973–1980
 • J J Grobler, 1981–1989
 • Anthonie Michal Pienaar, 1989–2000
 • Johannes Petrus Marius Maree, 2000–2007
 • J H Mostert, 2007–2011
 • Simon Abraham van den Heever, 2012–2016
 • Charles Janse van Rensburg, 2017-