NG Gemeente Allanridge

NG Gemeente Allanridge

gestig

1953

afgestig van

NG Gemeente Odendaalsrus

Ring

Ring van

Adres

Olifantstraat, Allanridge

Eerste predikant

Ds WB Jansen

 

Die NG Gemeente Allanridge is ‘n gemeente in die Vrystaatse Sinode.

Die gemeente Allanridge is afgestig van Odendaalsrus op 4 Junie 1953, met slegs 254 lidmate.  Dit het vroeër net een wyk gevorm van Odendaalsrus gemeente, wat destyds die hele gebied, tans bestaande uit 7 gemeentes gedek het.

As eerste Leraar en herder is beroep Prop. W.B. Jansen.  Die herderspaar is oor die naweek van 2 – 4 Oktober 1953 ontvang.

Vir byna 2 jaar was ‘n klein gemeenskapsaaltjie al lokaal waarvan die gemeente gebruik kon maak.  Die ingebruikneming van die kerksaal op 9 April 1955 was dus ‘n groot gebeurtenis vir die gemeente.  ‘n Kanselbybel is geskenk deur Oudl. En Mev D.W.M du Toit aan die gemeente by hierdie geleentheid.

‘n Doelmatige pastorie is gedurende Maart 1961 in gebruik geneem.

Met die sitting van die Ring van Odendaalsrus op Allanridge gedurende April 1965 is aansoek gedoen om die gemeente grense uit te brei.  So word die plaas Modderfontein van Odendaalsrus gemeente en wyke 19 & 20 van Odendaalsrus-Oos bygevoeg by die Allanridge gemeente.

‘n Boukommissie vir ‘n kerkgebou is benoem en op 11 November 1966 spit broer Robert van der Vyver, die oudste lidmaat die eerste sooi.  Die bouery begin in alle erns.

Die hoeksteenlegging vind plaas op 28 April 1967.  Die plegtige inwyding van die kerkgebou vind plaas op 28 Oktober 1967 by die geleentheid van die 450-jarige herdenking van die Hervorming.

In 1974 word die kerkgronde herbeplan, geteer en met sement uitgelê.  ‘n Feesprogram is aangebied op die naweek van 4 Junie met  die gemeente se 21 jarige bestaan. ‘n Nuwe meer doeltreffende pastorie word gedurende Julie 1976 in gebruik geneem.

Op 31 Augustus 1980 word die gallery amptelik in gebruik geneem.

Die 50-jarige herdenking van die gemeente vind plaas op 4 Junie 2003 en daar word besluit om ‘n gedenkmuur met doelmatige nissies op te rig.  ‘n Steen word aangebring by die gedenkmuur om die 50-jarige bestaan van die gemeente te herdenk.

Die 60-jarige herdenking van die gemeente is op 2 Junie 2013 gevier met ‘n gemeente ete en ‘n feesuitgawe wat met blydskap en vreugde opgedra en toegewy is aan ‘n dankbare gemeente waarvan Christus Jesus die Hoof is.

Predikante

  • W.B. Jansen (2 Oktober 1953 – 25 November 1956)
  • T.J.R. Kuun (8 Februarie 1957 – 28 Junie 1959)
  • P.J. Pretorius (1 November 1959  – 5 September 1962)
  • L.M. Cilliers (9 Desember 1962 – 1 November 1976)
  • A.C. Goosen (2 Julie 1977 – 1 April 1984)
  • C.P. van Wyk (1 Mei 1981 – 17 September 1989)
  • W.J.R. van As (19 November 1989 – 3 Maart 2003)
  • F.T. de Villiers (31 Januarie 2004 – 26 Julie 2009)
  • W.J.R van As (1 April 2010 – 31 Augustus 2014)
  •  J.S. Wepener 2014 – hede