NG Gemeente Alberton

NG Gemeente Alberton

gestig

16 Aug. 1916

ingelyf by

NG Gemeente Alberton-Wes

adres

H/v van Riebeecklaan en Gerrit Maritzstraat, Alberton

eerste predikant

Ds S J Stander

Die NG Gemeente Alberton was ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Die NG gemeente Alberton was die moedergemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk op die Randse dorp Alberton, maar dis op 28 November 2010 ingelyf by Alberton-Wes. NG lidmate het wel op Sondag 21 Augustus 2016 in die ou moedergemeente se kerk byeengekom om dit wat die gemeente se 100-jarige bestaan sou gewees het, te vier.

Die gemeente is op versoek van die inwoners en lidmate van Alberton, wat 250 getel het, op Woensdag 16 Augustus 1916 deur die Ringskommissie van Potchefstroom van die moedergemeente Germiston afgestig. Die eerste jare van die gemeente se bestaan was jare van storm en drang. By afstigting het hulle geen bruidskat ontvang nie en moes self sien om ‘n bymekaarkomplek daar te stel.

Kerklike geboue

Op Germiston is ‘n sinkvoerskuur deur ‘n groepie aangekoop, vervoer hierheen en stuksgewyse opgerig, en dit moes as die eerste kerkgebou dien. Die gebou het teen 1952 nog gestaan, maar is later van die hand gesit.

Eers tien jaar ná die ontstaan van die gemeente is ‘n doeltreffende kerksaal opgerig wat ruimte aan 400 mense bied. Hiervan is die hoeksteen op 9 April 1927 deur die indertydse leraar, ds. B.A. Muller, gelê. Die gemeente se sierlike kerkgebou, waarvan Gerard Moerdyk argitek was, is in 1938 opgerig en in 1939 ingewy. Dit bied sitplek aan 1 000. Die gebou het ongeveer £14 000 gekos. In 1950 is die kerksaal gesloop en ‘n nuwe in die tyd van ds. L.W. Lehmkuhl gebou.

Leraars

Op 1 Mei 1917 is prop. S.J. Stander beroep. Van hom word berig ontvang dat hy gerebelleer het en vir 10 jaar ingevolge Wet No. 11 van 1915 gediskwalifiseer is. Ná onderhandelinge met die minister (die bron sê nie watter een nie) is hy egter verlof verleen om te kom. Op 22 Junie 1917 is prop. Stander dan hier ontvang en bevestig. Hy het ‘n baie harde stryd moes voer. Die gemeente was sonder pastorie en uitgestrek en hy het ook geen rytuig gehad nie. Later is voorgestel om ‘n motorfiets met syspan aan te skaf, waarvoor die leraar bedank, “daar hy sy een hand nie kan gebruik nie en dit net tot ongelukke kan lei”.

Ná die vertrek van ds. Stander is prop. B.A. Muller in Maart 1921 ontvang. Net soos sy voorganger moes ds. Muller baie swaar dae hier belewe. ‘n Kerksaal is in Junie 1927 ingewy. In September 1928 is ds. R. Theron ontvang. Hierdie man maak swaar krisistye deur in die gemeente en lê in Mei 1936 sy bediening neer. Op 12 Desember 1936 is ds. W.C.O. du Toit ontvang en bevestig. Hy pak die bou van die huidige kerk aan. ‘n Baie moeilike tyd maak hy deur, gevoelens loop hoog met die uitbreek van die oorlog, ens. Hy vertrek in Augustus 1941.

Ds. J. Jac. Struwig kom in April 1942 hier aan. Hy delg die skuld, ongeveer £10 000, in ietsie meer as twee jaar. Ná die vertrek van ds. G.H. Oosthuizen, ‘n medeleraar, word dadelik aan die werk gespring om ‘n deel van die gemeente af te stig. In 1947 word Alberton-Wes afgestig en in 1950 Alberton-Oos. Die volgende leraar, ds. H.A. Sandenbergh, het op 12 November 1950 hier aangekom. (Geskryf deur Morne van Rooyen).

Dogtergemeentes

Predikante