NG Gemeente Alberton-Wes

NG Gemeente Alberton-Wes (Foto: Morné van Rooyen)

gestig

27 Mei 1947

waarby ingelyf is

NG Gemeente Alberton

ring

Ring van Alberton

adres

H.v. Forestraat en Ringpad-Wes, New Redruth

eerste predikant

Ds. A.D. Raats

Die NG Gemeente Alberton-Wes is ‘n gemeente in die Hoëveld Sinode.

Agtergrond

Die stryd van dié jong gemeente, op 27 Mei 1947 met 380 lede gestig, was ‘n uiters moeilike, maar met vol vertroue het die lidmate die onbekende toekoms tegemoet gegaan sonder kerkgebou, sonder saal, maar met ‘n doelmatige pastorie, ses mooi boupersele en min lede. Terwyl die gemeente nog sonder ‘n eie plek van aanbidding was, is alle dienste saam met die moedergemeente gehou, terwyl Sondagskool in twee groot motorhuise op eie grondgebied gehou is. Kerkraadsvergaderings en Pinksterdienste is in die pastorie en motorhuise gehou.

Beginjare

Ds. en mev. A.D. Raats het die hoeksteen van die kerkgebou op 3 September 1949 gelê. Dit vermeld dat die boumeester F.P. van Heerden, maar nie wie die argitek was nie.
Op Vrydag 17 Oktober van die stigtingsjaar is ds. A.D. Raats in die jong gemeente feestelik ontvang, op 18 Oktober bevestig en gee hy op die 19de sy intreepreek oor Rom. 5:1. Hy moes besonder gelukkig in die gemeente gewees het, want hy bly hier tot sy aftrede in 1967. Die drang na ‘n eie plek van aanbidding lei spoedig tot die besluit om ons kerk te laat bou. Die uitgrawing vir die fondamente vir die nuwe kerk vind reeds op 4 Junie 1949 plaas en die plegtige hoeksteenlegging deur die leraar en sy eggenote op 3 September 1949. In die tussentyd word ook ‘n doeltreffende kerksaal opgerig teen ‘n baie geringe koste van £1 per sitplek vir 400 sitplekke, met ‘n bykomende onderdak wat nog ‘n 200 sitplekke bied. Op Sondag, 22 Januarie 1950, trek die gemeente vir alle dienste oor na die nuwe saal.
Die ses groot deure van die saal word ontsluit deur ses dogtertjies en seuntjies van ses jaar oud. Die saal heet die Feeskoppiesaal. Saterdag, 17 Junie 1950, is die heuglike dag in die geskiedenis van die jong en bloeiende gemeente, daar die sierlike Godsgebou plegtig ingewy word. Die deure word ontsluit deur mev. ds. A.D. Raats, en die hoofredenaar vir die geleentheid is ds. C.B. Brink, assessor van die Transvaalse Kerk. Die kerkgebou is ‘n egte kruiskerk, gebou na die Griek-Gotiese boustyl, bied sitplek aan 750 persone en kan 900 by besondere geleenthede huisves. Die hele kerkgebou is van buite met blou-wit graniet bedek en gee die voorkoms van egte granietmure. Die gebou staan aan die voet van die geskiedkundige Feeskoppie saam met die saal en feitlik aan die grootpad van Kaapstad en Durban na die Noorde.

Die gemeente het mooi aangegroei en vyf jaar ná sy stigting 800 lede getel. Dis geleë aan die grens van Johannesburg tussen Vereeniging en Pretoria, en het destyds gestaan aan die vooraand van geweldige uitbreiding. Reeds in 1952 het hy bates van £35 000 besit. (Geskryf deur Morné van Rooyen).

Predikante