NG Gemeente Albertinia

Die NG kerk Albertinia.

Gestig

17 Junie 1904

Ring

Ring van Riversdal

Adres

Hoofstraat 49, Albertinia

Sluit in

Albertinia en omgewing

Eerste predikant

Ds. D.J. Malan (1904-1905)


 

Die NG Gemeente Albertinia is ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland. Dit is geleë in die suide van die provinsie Wes-Kaap met sy middelpunt op die dorp Albertinia.

Die gemeente Albertinia het begin as ’n voorpos van die gemeente Riversdal. Teen die einde van die 19de eeu het ds. J.R. Albertyn, destyds predikant van Riversdal, die kerkraad daartoe probeer beweeg om ’n kerkplaas iewers in die oostelike deel van die gemeente aan te koop, waar ’n tweede leraar van die gemeente kon diens doen. Dog by vertrek was sy ideaal nog nie verwesenlik nie. Sy opvolger, ds. W.A. Joubert (1893–’97), se pogings het ook misluk.

Eers gedurende die bediening van ds. G.F. Marais het die kerkraad van Riversdal op 11 September 1898 besluit om die plasie Grootfontein van die weduwee Annie Louwrens teen £750 te koop. Op 2 September 1899 is beskuit om ’n pastorie te Grootfontein te bou. Vanaf 1 Oktober 1899 sou gereelde dienste te Grootfontein deur die ouderlinge waargeneem word.

Ds. D.J. Malan, Albertinia se eerste predikant.

Op 20 Januarie 1900 is prop. Malan te Riversdal georden en bevestig met werkkring te Grootfontein. Op daardie datum is deur die kerkraad besluit om hierdie nuwe dorpie Albertinia te noem, as blyk van erkenning van die werk wat ds. Albertyn verrig het om hierdie nuwe gemeente en dorpie tot stand te bring.

In 1901 is ’n begin gemaak met die bou van ’n kerk. Intussen moes die werk gestaak word weens die Tweede vryheidsoorlog en eers weer in 1903 kon daarmee voortgegaan word. Op 18 Junie 1904 is die kerkgebou toe in die voormiddag ingewy en in die namiddag is die nuwe gemeente Albertinia gestig. Op dieselfde dag is ds. David Johannes Malan eenparig tot herder en leraar van die gemeente beroep en op 20 Julie is hy hier bevestig.

Albertinia se kerk voor die toring aangebou is.

Ná sy vertrek in 1905 (hy is op 30 Desember 1905 oorlede) het ’n periode van vinnige uitbreiding sowel as toename in die ledetal van die gemeente onder die geestelike bearbeiding van die volgende leraars gevolg: di. J.A. Koch (1905–’14), J.F. Marais (1914–’17), P. W. de Klerk (1918–’21), J.W. Snyman (1921–’25), dr. S.H. Rossouw (1926–’30), di. J.F. Marais (1930–’38) en P.W. de Lange (1938–’45). Gedurende die tyd van ds. F.R. Grobbelaar (1945—’48) is besluit om ’n medeleraar te beroep. Op 13 November 1948 word ds. P.W.J. van Jaarsveld bevestig en word ds. S.A. Struwig op 4 Februarie 1950 medeleraar. (Geskryf deur Morne van Rooyen)

Predikante