Nell, Jasper

 

gebore

27 Julie 1931

OORLEDE

17 Maart 2014

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1958

ORDEN

1959

standplase

1959 Wonderboompoort

1960 Umtata

1964 Philipstown

1969 Sutherland

1975 Port Shepstone

1978 Evander-Wes

EMERITEER

30 Jun 1989

Jasper Albertus Nell is op 27 Julie 1931 op die plaas Commandokraal in die distrik Jansenville gebore. Sy pa, Jasper Johannes Albertus Nell, boer op die plaas en sy ma is Helena Petronella van der Merwe, ‘n tuisteskepper.

Jasper het sy skoolopleiding aan die Laerskole op Commandokraal (1938- 1940), Waterford (1941-1942) en Biesjesfontein (1943-1945) ontvang, en matrikuleer in 1949 aan die Hoërskool Jansenville. Tydens sy skooljare blink hy uit in atletiek, rugby, tennis en doen ook houtwerk.

Hy voel geroepe om predikant te word en vertrek Stellenbosch toe om te begin met sy BA- (admissie) graad, maar weens ernstige siekte staak hy tydelik sy studie. Hy werk in 1953 in die kantore van General Motors in Port-Elizabeth. Hier verdien hy genoeg geld om sy studie aan die Kweekskool op Stellenbosch te begin waar hy in 1958 die Lisensiaat in Teologie behaal en as proponent gelegitimeer word. Op Stellenbosch blink Jasper in skyfskiet uit.

Hy trou op 4 Julie 1959 met Elizabeth Mary Harrison. Uit die huwelik is sewe kinders gebore. Die egpaar beleef groot hartseer toe hulle seun, Willem Adriaan Nell, op 16 September 1999 in ‘n skietgeveg by die Tempe-basis in Bloemfontein sterf.

Prop Jasper Nel word op 25 Julie 1959 in die NG gemeente Wonderboompoort in Pretoria met handoplegging bevestig. Binne ‘n jaar ontvang hy ‘n beroep na die NG gemeente Umtata waar hy op 15 Oktober 1960 ontvang en bevestig word. In sy dienstyd is ‘n kerkgebou op Port St Johns gebou, toe ‘n buitepos van die gemeente. Vier jaar in die Transkei, aanvaar hy ‘n beroep na die NG gemeente Philipstown waar hy op 7 Maart 1964 ontvang en bevestig word. Hier beleef hy tydens sy dienstyd ‘n groot maagkoors epidemie, wat op gemeentelike vlak groot spanning meebring. Op 7 Julie 1969 word hy as leraar van die NG gemeente Sutherland in die Groot-Karoo bevestig en beleef goeie tye, tot hy op 19 Oktober 1974 demissie aanvaar vir verdere studie. In sy tyd word ‘n tehuis vir bejaardes op Sutherland gebou.

Voor hy afskeid kan neem, kry hy ‘n beroep na die NG gemeente Port Shepstone waar hy op 15 Februarie 1975 bevestig word. ‘n Nuwe en uitdaging begin in sy gemeentebediening aan die Natalse kuslyn.

Na vier jaar aanvaar hy ‘n beroep na die NG gemeente Evander-Wes waar hy op 5 Mei 1978 ontvang en bevestig word. Hier werk hy elf jaar lank tot hy op 30 Junie 1989 weens swak gesondheid sy emeritaat aanvaar.

Hierna vestig die egpaar hulle in Benoni en tree ds. Jasper Nell deeltyds in diens as ontwikkelingsbeampte van Bybelkor. Hy doen uitstekende werk tot in 1998 toe hy finaal die tuig neerlê. Hy sterf op 17 Maart 2014 en sy vrugbare bediening word tydens ‘n troosdiens in herinnering geroep. —Dr. Gerdrie van der Merwe VDM