Nel, Vivianus Ovidius

 

gebore

27 Aug. 1924

OORLEDE

31 Mrt. 2007

UNIVERSITEIT

BA (UOVS); BTh (US)

gelegitimeer

1949

ORDEN

1950

standplase

1950 Somerset-Wes

1952 Albanie

1958 Klipplaat

1961 Alexandria

1965 Upington-Wes

1971 Diamantveld

1980 Kimberley-Suid

EMERITEER

30 Aug 1986

Ds Vidius Nel (BA) (27 Augustus 1924 – 31 Maart 2007)

Vivianus Ovidius Nel is op 27 Augustus1924 op die plaas Meyerskraal in die distrik Bedford gebore, die agste seun uit ‘n gesin van elf kinders. Vidius se ouers was Gert Jeremias Cornelis Nel en Regina Dorothea Nel (Bosch); wie se voorsate van die eerste boere in die omgewing was op plase soos Doringboom, Wilgerbosch, Uitvlucht en Plathuis. Hulle was lidmate van die historiese NG Gemeente Glen Lynden op Bedford en benewens sy ouers se godsvrug, was dit sy ouer broer Coligny wat hom die meeste beïnvloed het. Hy word predikant van die NG Kerk en word op Hervormingsondag 1917 met die 400 jarige herdenking van die hervorming gedoop deur ds. ML de Villiers en vernoem na Admiraal de Coligny. Albei seuns beleef van kleins af die roeping tot die evangeliebediening.

Vidius se ouers verhuis in 1924 na Bedford waar hy in 1931 sy eerste skoolopleiding begin en in 1942 matrikuleer aan die Hoërskool Templeton op Bedford. Hy is die enigste matrikulant omdat daar nie geld is om hom na Grahamstad of Somerset-Oos te stuur nie. Van 1943 -1945 is hy student aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat in Bloemfontein en behaal die BA (Admissie) – graad, waar hy deel is van ‘n klein groep studente. Lewenslange vriendskappe word gesmee. Hierna vertrek hy na Stellenbosch waar hy aan die Teologiese Seminarium studeer en einde 1949 as proponent gelegitimeer word. Dit was ‘n besondere klas, ons dink aan manne soos di. Jan Hanekom, Andries Gouws en Kosie Terreblanche. Dit is besonders dat ouboet ds. Coligny Nel in die finansiële behoeftes van die jonger Vidius voorsien. Daar bestaan tot die einde toe ‘n sterk band tussen die twee broers.

Prop O Nel word op 6 Mei 1950 as medeleraar van die NG Gemeente Somerset-Wes bevestig deur ds. OA Cloete met Gordonsbaai as standplaas. Die rede word gelewer deur prof FJM Potgieter van Stellenbosch, terwyl sestien leraars aan die handoplegging deelneem, waardige en bejaarde manne soos di. AF Louw, EG Malherbe, MW Odendaal, WJ Theron en JA van Blerk. Op 9 Oktober 1952 word hy leraar van die NG Gemeente Albanië, waar hy in die Oos-Kaapse platteland diep spore trap deur harde werk en oorgawe. Hierna loop sy pad op 21 Januarie 1958 na die NG Gemeente Klipplaat en drie jaar later in die herfs van 1961 na die NG Gemeente Alexandria, ‘n gemeente wat aan die kus grens en waar hy werk tot hy na die Noordkaap vertrek en op 19 Junie 1965 leraar word van die NG Gemeente Upington-Wes, waar hy ‘n pragtige kerksaal bou en mooi belewenisse het in die dorp op die walle van die lewenskragtige Oranjerivier.

By die poort van 1971 word ds. Vidius Nel leraar van die NG Gemeente Diamantveld in Kimberley, die begin van ‘n besondere dienstyd in die diamantstad. In 1980 word hy leraar van die NG Gemeente Kimberley-Suid. Onder sy leiding word ‘n sierlike kerkgebou en doelmatige pastorie gebou. Op die ouderdom van 64 jaar kry hy ‘n massiewe hartaanval op die kansel van Kimberley-Suid toe hy in doodsangs neerstort. Hieroor skryf ds. Dawie Scheepers: “Ontstelde doktersvriende het die pynlike werklikheid gebring, dit is die einde van sy bediening. Maar soos vir koning Hiskia van ouds, het die Here nog geleende jare by sy lewe bygevoeg. Nie sewe jaar nie! Maar drie maal meer 21 jaar. Wat ‘n genade!”

Na ‘n geseënde bediening in sewe gemeentes ontvang hy op 30 Augustus 1986 sy emeritaat en gaan woon in die Strand, ‘n geseënde twee dekades. Die laaste agt maande van sy lewe woon hy en sy vrou in die Altena aftree-oord in die Strand waar hy op 31 Maart 2007 oorlede is. Ds. Dawie Scheepers hou ‘n treffende roudiens op 4 April 2007, met Heb. 13:7-8 as teksvers, daar word met liefde afskeid geneem van ‘n besondere dienskneg van die Koning. Hy skryf: “Dit is merkwaardig dat hy op sy oudag nog gegun is om deur sy kamervenster in Altena-aftreeoord te kyk na die mooi berge en Gordonsbaai waar hy sy bediening begin het.

Ds. Vidius is op 3 Junie 1950 in die Groote Kerk Kaapstad getroud met Deirdre Schoombie. Hulle was 57 jaar gelukkig getroud. Soos Johannes Calvyn was hulle lewensleuse: “Here laat my maar verteer word, as ek nuttig vir U kan wees.” Uit hulle huwelik is vier seuns gebore: Coligny van Secunda, Johan van Johannesburg, Ovidius van Welgemoed in Kaapstad en Marius van Francistown in Botswana.