Nel, Louis Lourens

 

gebore

23 Apr. 1907

OORLEDE

10 Jun. 1995

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1932

ORDEN

1935

standplase

 1934 Turffontein (Hpr.)

1935 Heilbron

1957 Alg. Sendingsekr. O.V.S.

1960 Fouriesburg

EMERITEER

Ds. Louis Lourens Nel BA 23.04.1907 10.06.1995

Louis Nel is op 23 April 1907 op Cradock gebore waar sy pa, ds. CV Nel, predikant was. (Albei sy oupas was ook predikante.) Sy skoolopleiding geniet hy op Oudtshoorn waarheen sy vader later beroep is. Hy studeer aan die Kweekskool op Stellenbosch en word aan die einde van 1932 gelegitimeer. Op Stellenbosch speel hy ‘n belangrike rol as onder andere die tesourier van die studenteraad, redakteur van die studenteblad, tesourier van die destydse Nusas en sekretaris van die Afrikaanse Kultuurvereniging.

Hy is eers hulpprediker in die gemeente Turffontein in Johannesburg en word op 9 Februarie 1935 georden as predikant van die gemeente Heilbron, waar hy 22 jaar lank arbei. ‘n Besondere onderskeiding val hom daarna te beurt toe hy in 1957 deur die Sinode van die Oranje-Vrystaat as Algemene Sendingsekretaris van die Oranje-Vrystaat benoem word. Hy het egter nie lank in hierdie pos gedien nie. Die gemeente Fouriesburg was vakant en was, volgens getuienis van die argivaris, besonder fyn op die sendingarbeid ingestel. Hulle beroep toe vir ds. Nel en hy word op 14 Mei 1960 daar bevestig. Daar arbei hy tien jaar totdat hy op 30 April 1970 (na ‘n bediening van 37 jaar) weens swak gesondheid moes aftree.

Hy is op 5 Desember 1934 met Anna Johanna Grobbelaar van Wepener getroud. Uit die huwelik is vier kinders gebore, naamlik Johanna Christelle, Marie Marais, Taboureux en Cornelis Vermaak.

Daar is vyf kleinkinders.

Na sy emeritaat vestig hulle hulle in Bloemfontein in die woonbuurt vir emeritus-predikante, naamlik Aandrus, Lofdal. Uiteindelik moet hy daar in die siekeboeg opgeneem word, aangesien hy na ‘n beroerteaanval baie verswak het. Sy verstand was egter helder tot op die einde. Hy is op 10 Junie 1995 oorlede na longontsteking.

Hy was ‘n blymoedige en vrolike mens, lief vir mense en vol grappies – ʼn ware ekstrovert, Hy het almal geken. Hy het ‘n mooi stem gehad waardeur sy prediking ook meer gewaardeer is. Hy het ook mooi gesing en self as voorsinger by sinodes en as lid van sy eie gemeentekore opgetree. Naas sy huisbesoek en pastorale werk was evangelisasie en sending vir hom van uiterste belang. Hy het ook ‘n uitgebreide sendingreis na die sendingstasies in Midde-Afrika onderneem. Bybelverspreiding was ook na aan sy hart en toe hulle op Heilbron was, het daardie gemeente die meeste vir Bybelverspreiding bygedra.

Hulle was ‘n mooi huisgesin wat gelukkige herinneringe het aan ‘n besondere pa en oupa wat altyd deur ‘n reeks besondere vriendskappe gedra is. Hy sal onthou word as ‘n optimis wat steeds na ander uitgereik het. – DJ Viljoen, na aanleiding van bronne en gesprek met mev. A Nel.