Nel, Gert Jacobus

 

gebore

24 Sep. 1933

OORLEDE

30 Mrt. 2009

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1960

ORDEN

1961

standplase

1961 Windhoek

1962 Gobabis-Suid

1965 Rietfontein-Noord

EMERITEER

Ds. Gert Nel (BA) (24/09/1933 – 30/03/2009)

Gert Jacobus Nel is op 24 September 1933 op Brandvlei in die Boesmanland gebore. Hy het op Calvinia in die Hantam gematrikuleer, ‘n streek wat sy lewe beïnvloed het. Sy ouers het na Grootfontein in die destydse SWA verhuis, waar hulle ‘n plaas gekoop en as leiers in die gemeenskap en kerk diep spore getrap het. Hulle was ‘n groot gesin, en sy moeder het as vrolike en opgeruimde mens die kinders met liefde en vaste beginsels die wêreld ingestuur. Hierdie humor en vriendelikheid was tot Gert se dood deel van sy menswees.

Gert het die graad BA (Admissie) behaal en in 1957 toelating gekry tot die Teologiese Seminarium in die Eikestad. Hy het aktief deelgeneem aan die studentelewe en was voorsitter van die CSV-tak op Stellenbosch. Aan die einde van 1960 is hy as proponent gelegitimeer, ʼn groot oomblik in sy lewe. Op 11 Februarie 1961 is hy met handoplegging in die NG Moedergemeente Windhoek ontvang en bevestig, met die dierbare ds. Jan Steenkamp as ouer kollega en mentor. Kort na sy bevestiging is hy op 8 April 1961 met Annatjie Venter, ‘n onderwyseres en boorling van Kuruman, getroud.

Na ‘n kort maar geseënde bediening, het die egpaar in 1962 ‘n beroep na die NG Gemeente Gobabis-Suid aanvaar, waar hy gelukkig tussen die boere gewerk en ‘n plaas wyk te Ghanzi in Botswana bedien het. In 1966 is hy na die NG Gemeente Rietfontein-Noord beroep en hy het ‘n kollega van ds. JJS Botha, die bekende rympie leraar van die stad, geword. In 1970 is die Nels weer na die destydse Suidwes-Afrika beroep en Gert het leraar van die NG Gemeente Mariental-Suid geword. Dit was ‘n wonderlike dienstyd tussen vriendelike en liefdevolle mense.

Op 28 September 1974 het ds. Gert Nel leraar van die NG Gemeente Kuruman Dié Oog geword. Hier het hy gewerk tot in 1984, toe hy na die NG Gemeente Grootfontein in die noorde van die destydse Suidwes-Afrika verskuif het. Dit was die bekende wêreld waar sy ouers geboer het, en met sy aankoms was dit ‘n strategiese dorp met ‘n groot weermagbasis tydens die Grensoorlog in Angola.

Vroeg in 1994 het hy sy emeritaat aanvaar, waarna ds. Gert en Annatjie Nel hulle op Kuruman gevestig het. Hy het deeltyds geboer en as verteenwoordiger van Safic by die myne en later by Hadco gewerk. Hy was destyds lidmaat en ouderling in die skrywer se dienstyd op Kuruman, waar hy gereeld op die dorp en in omliggende gemeentes gepreek en afloswerk gedoen het. Ten tye van sy dood het hy drie maande lank afgelos tydens ‘n vakature in Kuruman-Die Oog, ‘n gemeente wat hy vroeër ‘n dekade lank bedien het. Sy geestelike invloed op die jongmanne op die myne was besonder geseënd, hy was ‘n ware vader- en bieg figuur. Hy het nooit ophou werk in die Here se koninkryk nie, totdat hy op 30 Maart 2009 skielik in die ouderdom van 75 jaar aan ‘n hartaanval oorlede is.

Sy begrafnisdiens is gelei deur ds. Pieter van Zyl in die kerkgebou van Kuruman-Die Oog. Hy word oorleef deur sy vrou Annatjie en vier kinders: Sarina, onderwyseres op Keimoes en getroud met die plaaslike leraar ds. André Smit; Deon Nel, ‘n tegnoloog en sakeman van Pretoria; Christel Sylvester en Gert Nel, bestuurder van Trentyre op Kuruman.