Nel, Casper

 

gebore

25 Okt. 1956

OORLEDE

5 Jul. 2011

UNIVERSITEIT

BA, BD, MTh

gelegitimeer

1981

ORDEN

1984

standplase

1984 Welkom

EMERITEER

DS CASSIE NEL: (BA, BD) 25 Oktober 1956 – 5 Julie 2011

Casper Nel is op 25 Oktober 1956 op Theunissen gebore. Sy vader, Casper Jan Hendrik Lukas Nel, was die skoolhoof en sy moeder, Maria Magdalena Catharina Heckter, ‘n onderwyseres. Later verhuis die ouers na Welkom, waar Cassie in 1963 sy skoolopleiding aan die Laerskool Volkskool op Welkom begin. In 1970 word hy ‘n leerling aan die Hoërskool Goudveld op Welkom, waar hy in 1974 matrikuleer. Hy is hoofseun van sy skool, blink uit in atletiek en is daardie jaar die wenner van die 1 500 meter op die Noordwesatletiekbyeenkoms.

Cassie voel geroepe om predikant te word enbegin in 1975 met sy studie aan die PU vir CHO op Potchefstroom, waar hy in 1977 ‘n BA-graad behaal. In 1978 word hy ‘n student aan die Fakulteit Teologie (Afd B) aan die Universiteit Pretoria. Hy is lid van die huiskomitee van die Piet Grobler-koshuis en is voorsitter van die BKJA in die NG Gemeente Hartbeesspruit in Pretoria. Hy behaal ‘n BD-graad en word aan die einde van 1981 as proponent gelegitimeer.

Cassie trou op 13 Desember 1980 met Johanna Elizabeth (Hannelize) Haasbroek, en uit diê huwelik is daar twee dogters gebore – Louisa en Marilize. In 1982 en 1983 doenhy, soos baie van sy tydgenote, militêre diensplig.

Op 27 Januarie 1984 word prop Casper Nel met handoplegging in die NG Gemeente Welkom bevestig – die omgewing waar hy grootgeword en die roeping tot die evangeliebediening ontvang het. Dit was goeie beginj are op Welkom, maar die ekonomiese insinking en demografiese verskuiwings vra diep dink en beplan. ‘n Herkonstruering van die gemeentestruktuur word gedoen, en weens die verminderde lidmatetal bly ‘n predikantspos in die slag. In 1993 vind daar boonop ‘n afskeiding van die Lighuis-bediening plaas; Cassie beleefdit as die laagtepunt in sy bediening in die Goudveld.

Hy word met depressie gediagnoseer. Hy voer ook ‘n stryd teen bloedkanker – wat met sy dood in remissie was. Weens swak gesondheid moes hy aan die einde van 2010 vervroegde emeritaat aanvaar. Hy was sy hele bediening (25 jaar lank) herder en leraar van die NG Moedergemeente Welkom.

Ds Cassie Nel sterf skielik op 5 Julie 2011 aan ‘n hartaanval. ‘n Treffende begrafnisdiens word in die NG Moedergemeente Welkom gehou; die prediker is ds Wim Fourie. Dr Nico Dicks rig trooswoorde namens die ringsleraars en Hannelize Nel praat oor haar lewensmaat en doen ‘n dankwoord.

Die kern van ds Wim Fourie se boodskap handel oor Psalm 116:15: “Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.” Hy het gepraat oor ‘n God wat lewe gee, wat sorg vir hulle aan wie Hy die lewe gegee het – ‘n God wat nie ligtelik dink oor die dood van sy dienaar nie.

Ds Wim Fourie skryf: “Cassie was altyd ‘n lojale en konsekwente persoon – iemand met wie jy werklik probleemsake kon bespreek. Hy sou dan rustig luister en op ‘n baie praktiese manier raad gee. By hom was daar ‘n sterk roepingsbesef en toewyding in die uitvoering van sy bedieningstake. Hy was ‘n besonder netj iese mens, iemand wie se pynlik-geordende studeerkamer en dagboek ‘n mens altyd weer krities na jou eie dagboek en studeerkamer laat kyk het. Vir Cassie, wat alles altyd so noukeurig en presies wou doen, was die fase van depressie wat toegeslaan het soos ‘n vreemde indringer wat die bekendheid van die bestaan kom weg

vreet het. Maar voor sy heengaan het die son weer helder in Cassie se lewe geskyn. Die Here wat lewe en dood in sy hande hou, het Cassie kom haal op ‘n stadium toe hy weer werklik gelukkig was en kon glimlag. Cassie kan nou blom. God se Paradysseisoen het vir hom aangebreek.” – Dr Gerdrie van der Merwe VDM