Naude, Jacob Stephanus

 

gebore

OORLEDE

26 Febr. 1944

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1931

ORDEN

1941

standplase

Beaconsfield

EMERITEER

1943

Eerw. Jacob Stephanus Naude is ‘n seun van die gemeente Worcester waar hy ook sy skoolonderwys ontvang het. Aan die Sending-Instituut te Wellington het hy hom as sendeling voorberei waar hy aan die einde van 1931 gelegitimeer is. Hierna het hy vir etlike jare as hulpprediker in die destydse Rynse gemeente opgetree. In 1941 het hy ‘n beroep na Beaconsfield aangeneem waar hy op 7 Junie georden en bevestig is. Dit was hom egter nie gegun om lank in die gemeente werksaam te wees nie toe hy weens gesondheidsredes die bediening gedurende 1943 moes neerlê. Kort was die tyd wat hy as evangeliedienaar werksaam kon wees, maar hy het met toegewydheid gewerk. Hy was ‘n opgeruimde kind van die Here en sy blydskap het uitgestraal. Sy gesondheid het so verbeter dat hy weer die hulppredikerskap in die sendinggemeente te Worcester aanvaar het, maar pas het hy begin toe hy op 29 Februarie 1944 oorlede is.