NAUDE-PREDIKANTE

Ds JF Naude

l2         Jozua Francois NAUDÉ, * Middelburg, Kaapkolonie 20.03.1873, ~ NG-gemeente Middelburg, Kaapkolonie 06.04.1873, † Kensington, Johannesburg 28.08.1948, Ω Graaff-Reinet Begraafplaas x Knysna 25.12.1906, Adriana Johanna Zondagh VAN HUYSSTEEN, * Wittedrift, Knysna 01.11.1879, ~ NG-gemeente Knysna 25.12.1879, † Sunnyside, Pretoria 20.09.1967, Ω Graaff-Reinet Begraafplaas. Hy was predikant te Graaff-Reinet.

Ds WEH Songhe

m4       Lichtstraal NAUDÉ, * Waterproef, distrik Stellenbosch 20.07.1908, ~ Carnavon, † 25.06.2013 x Graaff-Reinet 09.12.1938, Wilhelm Ernst Heinrich SÖHNGE, * Worcester 27.05.1909, † Johannesburg 02.09.1995, Ω Wespark Begraafplaas, Johannesburg, 05.09.1995. Hy was ’n predikant onder andere te Crosby-gemeente van die N.G. Kerk.

Prof PFD Weiss

m5       Hymne NAUDÉ, * Goedemoed, O.V.S. 02.10.1910, † Pretoria 06.10.2001, Ω Pretoria-Oos Begraafplaas, x Graaff-Reinet 25.12.1935, Paul Friedrich Detlev WEISS, * Standerton 22.10.1907, † Pretoria 05.12.1999, Ω Pretoria-Oos Begraafplaas, 10.12.1999. Hy was N.G.-predikant in die gemeentes Pretoria-Oos en Hartbeesspruit, en is in 1948 na Stellenbosch as stigter en eerste professor van die Departement Semitiese Tale.

m6       Jozua Francois NAUDÉ, * Roodepoort, distrik Krugersdorp 23.02.1913, † Pretoria 29.10.2002 x Kaapstad 29.12.1936, Susara Margaretha LOW, * Liefde en Vrede, distrik Laingsburg 04.11.1911, † Strand 28.01.2001. Hy was predikant van die NG-gemeente Elsburg en later Sekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Dr Beyers en mev Ilse Naude

m7       Christiaan Frederick Beyers NAUDÉ, * Roodepoort, distrik Krugersdorp 10.05.1915, † Johannesburg 07.09.2004, Ω Wespark Begraafplaas, Johannesburg x Genadendal 03.08.1940, Ilse Hedwig WEDER, * 21.08.1913, † Johannesburg 29.12.2011, Ω 07.01.2012. Hy was ’n N.G.-predikant in die Gemeentes Olifantsfontein, Potchefstroom en Aasvoëlkop en ook Transvaalse moderator van die N.G.-Kerk.

m8       Adalena Trichardta NAUDÉ, * Roodepoort, distrik Krugersdorp 02.05.1917, † 17.08.2013 x Port Elizabeth 20.12.1941, Jacobus Petrus BEKKER, * Somerset-Oos 06.11.1913, † Strand 17.05.2000

[n2]      Adelia BEKKER, * Port Elizabeth 23.07.1953 x Stellenbosch 19.06.1976, Christiaan Rudolph LIEBENBERG, * Karasburg 20.06.1951. Hy was ’n NG-predikant te Hermanus en Welgemoed.

Dr F E O’B Geldenhuys

m10     Reinet Retief NAUDÉ, * Graaff-Reinet 21.06.1921, † 17.10.2010 x NG-gemeente Kaapstad 20.03.1942, Francis Edward O’Brien GELDENHUYS, * Johannesburg 18.10.1914, † Pretoria 01.11.1985, Hy was N.G. predikant in die gemeentes Eloffsdal, Pietersburg, Malvern, Olifantsfontein, Pretoria-Oos en Universiteitsoord. Hy was ook Moderator van die Noord-Transvaalse Sinode en eerste Direkteur van Ekumeniese Sake.