NAAMLYS VAN BETSJOEANALAND-SENDINGWERKERS(STERS)

Uit “Wie is wie in ons Sendingvelde? – Mashonaland en Betsjoeanaland” deur ds PL Olivier kom die onderstaande lys van sendingwerkers(sters).

Barnard, Martina

Blom, R.A. mej.

Eksteen, J.J. dr.

Groenewald, R. mej.

Jordaan, Annie

Jurgens, A. Suster

Jurgens, E. Suster

Laubscher, Johanna Hendrina

Mentz, Johannes Cornelius Nicolaas ds.

Mostert, Iza J

Retief, Deborah

Reyneke, Johan ds.

Reyneke, Jacobus Louw ds.

Reyneke, Riena

Teichler, G dr.

Von Mollendorf, E.J. mej.