Myburgh, Frederik Petrus

 

gebore

06 Sep. 1911

OORLEDE

30 Nov. 1991

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1937

ORDEN

1941

standplase

1941 Zeerust

1942 Lichtenburg

1944 Rustenburg-Noord

1947 Breyten

1955 Huisvader en Sekretaris, Piet Retief-weeshuis, Riebeek-Oos

1959 Pietermaritzburg

1965 Port Elizabeth

EMERITEER

Ds. Frederik Petrus Myburgh BA 06.09.1911 – 30.11.1991

Ds. Frikkie Myburgh is op Bethulie op 6 September 1911 gebore. Hy begin sy skoolloopbaan op Noupoort en voltooi dit op Colesberg. Na sy teologiese studies op Stellenbosch word hy in 1937 gelegitimeer.

Na vier jaar as hulpprediker word hy op 16.11.1941 te Zeerust georden. Hy dien ook in die volgende gemeentes: Lichtenburg (01.08.1942); Rustenburg-Noord (01.07.1944); Breyten (13.09.1947) waar hy demissie ontvang op 17.03.1955.

Op 09.04.1955 word hy huisvader en sekretaris van die Piet Retief-Weeshuis op Riebeek-Oos. Hy bedien later ook die volgende gemeentes: Pietermaritzburg (17.07.1959) en Port Elizabeth (15.05.1965).

Hy emeriteer op 4 Mei 1975.

Na sy aftrede bly hy aan in Port Elizabeth waar sy eggenote, Anna Maria (gebore Nel, 03.11.1912); hom ontval. Gedurende 1976 help hy in die gemeente Port Elizabeth-Oos totdat hy in 1984 die tuig finaal neerlê.

Hy vestig hom eers in Robertson en daarna op Die Kelders. Hy tree in 1984 in die huwelik met sy tweede vrou, Sophie. Sy ontval hom ses maande later na ‘n kort siekbed. Hy keer na Port Elizabeth terug waar hy op 6 Julie 1985 met sy derde vrou, Joan Lombard, in die huwelik tree. Sy versorg hom getrou tot met sy afsterwe op 30 November 1991 wat veroorsaak is deur ‘n bloedklont wat deur sy hart gegaan het nadat hy sy been gebreek het.

Hy word veral deur sy kinders, as ‘n saggeaarde, nederige en vriendelik vader en mens onthou. Hy was ‘n wonderlike prediker en het baie goed met die jeug oor die weg gekom. – FP Myburgh junior, verwerk deur DJ Viljoen.