Murray, William Hoppe

 

gebore

2 Jul. 1866

OORLEDE

29 Mei 1947

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1892

ORDEN

1894

standplase

Njassaland

EMERITEER

1937

Dr. William Hoppe Murray is op 2 Julie 1866 in die pastorie te Worcester gebore. Na sy voorbereidende studies op sy geboorteplek en Wellington is hy na Stellenbosch om as predikant opgelei te word. Na sy legitimasie in 1892 is hy eers vir ‘n tydjie na Skotland om in die medisyne te studeer. Op 10 Maart 1894 is hy georden om na Nyasaland te gaan waar hy sy groot lewenstaak sou verrig. Vanaf die begin van 1901, toe Ds. A. C. Murray die veld moes verlaat weens die gesondheid van sy vrou, het hy hoof geword en dit gebly tot 1937 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Die Nyasasending kan in baie opsigte beskou word as ‘n modelsending en hy was die besieling daarvan. Hy was ‘n sendingstaatsman by uitstek en sy invloed het gestrek tot ver buite die grense van sy eie sending. Toegewyd aan sy Meester het hy ‘n groot werk opgebou. Die geestelike aspek van sendingwerk het hy altyd baie sterk beklemtoon. Hoe belangrik die opvoedkundige en mediese sye ook al mag wees, vir hom moes dit ondergeskik aan die geestelike bly. ‘n Groot werk wat hy verrig het, was die vertaling van die Bybel in Cinyanja, die volkstaal van Nyasaland. In erkenning daarvoor het die Universiteit van Stellenbosch hom ‘n ere-doktorsgraad gegee. Toe hy op 29 Mei 1947 oorlede is, het een van die grootste figure op sendinggebied heengegaan.