Murray, Paul Milne

 

gebore

20 Apr. 1898

OORLEDE

13 Jun. 1970

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1927

ORDEN

1928

standplase

1928 Stella

1930 Molopo

1933 Mafeking

1940 Mochudi

1951 Biesiesvlei

EMERITEER

1963

Ds. Paul Milne Murray is op 20 April 1898 gebore, en het as kind Iank by sy grootvader, die alombekende dr, Andrew Murray, ingewoon terwyl sy vader, eerw. John Murray, sendeling en veldprediker was. Hy is in 1927 gelegitimeer en het agtereenvolgens die gemeentes Stella, Malopo en Mafeking bedien. In Junie 1940 is hy as sendeling op Mochudi bevestig, waar hy met groot ywer en toewyding onder moeilike omstandig-hede gewerk het. In 1951 het hy na Biesiesvlei verhuis, tot sy emeritaat in 1962, toe hy hom op Kleinmond gevestig het. Daar het hy ook gereeld dienste waargeneem. Nie lank voor sy dood nie het hy na Pretoria verhuis, waar hy op 13 Junie 1970 in die ouderdom van 72 jaar aan ‘n hartaanval beswyk het. (Jaarboek 1971/485).