Murray, George

Ds George Murray

gebore

7 Aug. 1845

OORLEDE

18 Mei 1921

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1869

ORDEN

1869

standplase

1869 Willowmore

1879 Swellendam

 1892 Oudtshoorn

1911 De Hoop

EMERITEER

1916

Ds. George Murray. Gebore 7 Aug. 1845. Geordend 17 Julie 1869. Predikant te Willowmore (1869); Swellendam (1879); Oudtshoorn (1892); De Hoop (1911); Emeritus 1916. Ageerde nog twee jaar als Speciale Sect. van de Binnenl. Zend. Commissie. Overleden 18 Mei 1921.

Ds. George Murray.: Jongste zoon in de evangelie-bediening van wijlen Ds. Andrew Murray, van Graaff-Reinet, alwaar hij geboren werd Aug. 7, 1845. Hij genoot zijne opleiding aan’t Graaff-Remet College en de Theol. Kweekschool te Stellenbosch. Na, zijn Proponents Examen in Juli, 1869, nam hij een beroep aan naar Willowmore, alwaar hij stond van 1869 1879. Verder bediende hij de gemeenten Swellendam (1879 1892) en Oudtshoorn (1892 1910); Hij is thans leeraar van “De Hoop,” eene gemeente gesticht uit die van Oudtshoorn. Ds. Murray heeft de Kerk op vele en belangrijke Commissies en Zendingen grooten dienst bewezen. Onder de laartste kan vooral genoemd worden de geestelijke verzorging (vier maanden) van de krijgsgevangenen op Ceylon. Ds. Murray is de jongste van de vijf predikanten uit het Levietische huisgezin van Graaff-Reinet. terwijl hij zelf vier zoons, predikanten, heeft die allen de Kerk in het Zendingveld vertegenwoordigen. (Jaarboek).

Ds George Murray en gesin