Murray, Charles Daniel

Ds CD Murray

gebore

6 Sept. 1870

OORLEDE

18 Jun. 1948

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1898

ORDEN

1899

standplase

Petrusville

1905 Bloemfontein

1912 Parys

1927 Pretoria

EMERITEER

1943

Ds. Charles Daniel Murray is te Graaff-Reinet op 6 September 1870 gebore, alwaar hy ook sy skoolopleiding ontvang het. Vir sy teologiese opleiding is hy na Stellenbosch en Edenburg, Skotland. In 1898 is hy gelegitimeer en op 9 Desember 1899 is hy in sy eerste gemeente te Petrusville georden en bevestig. Sy volgende gemeentes was Bloemfontein (1905-1912); Parys (1912-1927) en Pretoria vanaf 1927 tot 1943 toe hy sy emeritaat aanvaar het. Hy was ‘n toegewyde dienskneg van die Here en het geen opoffering te groot of geen struikelblok onoorkomelik geag om sy doel te bereik nie. Uitstaande kenmerke in sy bediening was sy liefde vir musiek en goeie gemeentelike sang, sy sendingywer en sy groot belangstelling in die jeug. Op Petrusville het hy getoon wat met toewyding en volharding vir die sending gedoen kan word. Die kinders en jongmense was vir hom in al sy gemeentes die vrugbaarste arbeidsveld. Sy Sondagskole was model-Sondag Skole. In Bloemfontein het hy selfs ‘n Rugby en Krieketklub gestig en langs daardie weg baie jongmense bereik. In die behoeftige kind het hy besonder belanggestel en alles in sy vermoë gedoen om hulle aan te help. Deur sy hulp kan etlike van hulle, vooraanstaande posisies vandag beklee. Op 18 Junie 1948 het hy sag heengegaan.