Murray, Andrew * 1852

 

gebore

21 Febr. 1852

OORLEDE

10 Mei 1930

UNIVERSITEIT

US

gelegitimeer

1876

ORDEN

1877

standplase

Richmond (tydelik)

1878 Amersfoort

1881 Jacobsdal

1899 na Herv. Kerk

EMERITEER

1921

Ds. Andrew Murray was die oudste seun van wyle prof. John Murray. Hy werd 21 Februarie 1852 gebore op Burgersdorp, waar sy vader destyds predikant was, en het die naam ontvang van sy grootvader, ds. Andrew Murray, Sr., van Graaff-Reinet. Na volbragte studie onder sy vader en prof. Hofmeyr, aan die Kweekskool op Stellenbosch, is hy in 1876 gelegitimeer en was hy in die voorjaar van 1877 op Richmond as plaasvervanger van dr. J. J. Kotze en in die najaar as locum tenens van sy oom Charles op Graaff-Reinet werksaam. Sy eerste eie gemeente was Amersfoort in vereniging met Standerton en Ermelo. Hy was reeds 28 Januarie 1877 op Richmond georden, dog op ieder van die drie genoemde dorpe van sy “finiaal gemeentes,” soos hulle genoem werd, is hy afsonderlik bevestig in Januarie 1878. Die gemeentes het tot die Ned. Geref. Kerk wat deur dr. F. Lion Cachet, in die S.A. Republiek gestig was, behoort. In Transvaal het, ds. Murray gearbei tot 1881, toe hy ‘n beroep aangeneem het na Jacobsdal, 0VS, waar hy werksaam was tot 1899. In laasgenoemde jaar het hy oorgegaan tot die Hervormde Kerk en in die Kerk die gemeentes Ventersdorp (1899) en Rustenburg (1904) bedien. In 1921 het hy sy emeritaat aanvaar en 10 Mei 1930 is hy op Pretoria oorlede. Hy was ‘n man van innemende geaardheid met ʼn waardige houding. Sy prediking was ernstig en indrukwekkend en sy omgang vol liefde.