Murray, Andrew Charles

Ds. Murray Andrew

gebore

3 Okt. 1862

OORLEDE

30 Apr. 1936

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1888

ORDEN

1888

standplase

Njassaland

1905 Oudtshoorn

1906 Heidelberg, Kaap

1910 Sending

EMERITEER

1928

Ds. Andrew C Murray was die oudste seun van ds. Charley Murray van Graaff-Reinet maar hy was op Clanwilliam gebore 3 Oktober 1862 toe sy vader daar predikant was. Nadat hy aan die Graaff-Reinetse Kollege die B.A.-graad verwerf het, het hy in 1883 sy teologiese kursusaan ons Seminarie op Stellenbosch begin en in 1886 voltooi toe hy hom geroep voelende om na die buitelandse sendingveld te gaan, na Edinburgh, Skotland, vertrek het om die nodige mediese opleiding as buitelandse sendeling te geniet. Hy sou naamlik die eerste verteenwoordiger in Middel-Afrika wees van die Predikante – Sendingvereniging, wat enige jare tevore in die lewe geroep was onder ʼn gevoel van die noodsaaklikheid van die uitbreiding van die buitelandse sendingwerk van ons Kerk. Sy ordening en afvaardiging het in 1888 op Graaff-Reinet plaasgevind, en onmiddellik daarna het hy na Nyasaland op reis gegaan, waar hy saam met Eerw. TCB Vlok baanbrekerswerk gedoen en die jaar daarop die eerste stasie Mvera (wat gehoorsaamheid beteken) gestig. Gebrekkige gesondheid was oorsaak in 1904 dat Ds. Murray wat intussen getroud was ʼn vrugbare sendingveld, wat ʼn ruime oes opgelewer het vir goed moes verlaat en na Suid-Afrika terugkeer. Nadat hy ʼn tydlank werksaam was as dosent aan die Sending-Instituut op Wellington het hy eers as hulpprediker op Oudtshoorn gearbei (1905) en later van 1906 as predikant van Heidelberg, K.P., en in 1910 is hy Sendingsekretaris geword. Vir agtien jaar het hy die sekretariaat met groot toewyding waargeneem en gedurende daardie jare die sendingwerksaamhede sien aangroei byna tot die groot afmetinge waarop hulle vandag staan. ʼn Middel wat grootliks bygedra het tot die aanwakkering van sendingbelangstelling in die Kerk, was Die Koningsbode, die private sendingblad van Ds. Murray wat dit in 1902 gestig het. Hiermee het hy alleen volgehou, totdat die blad enige jare terug deur die Algemene Sendingkommissie oorgeneem is. Tot op sy dood was hy die hoofredakteur van die blad en langs die weg ʼn weldadige invloed in belang van die Sending uitgeoefen. Sedert die aanvaarding van sy emeritaat in 1928 het Ds. Murray hom veral beywer met die bevordering van die geestelike lewe in die Kerk. In hierdie verband moet sy blaadjie Die Oorvloedige Lewe genoem word. By sy menigvuldige deelname aan konferensies, Bybelskole en sy uitgebreide korrespondensie het hy ook nog die gemeente Somerset-Wes as ouderling gedien. Ds. Murray het oorvloedig gearbei in geloof en liefde, in nederige afhanklikheid van en in gemeenskap met sy Heer. Op 1 Mei 1936 het hy plotseling te Somerset-Wes in die Here gesterwe en sy werke volg met hom.