Murray, Abraham Johannes

 

gebore

OORLEDE

22 Mei 1943

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1939

ORDEN

1940

standplase

Njassaland

EMERITEER

Ds. Abraham Johannes Murray is in die distrik Victoria-Wes gebore waar hy ook sy eerste skoolonderwys ontvang het. Vir verdere opleiding is hy na Stellenbosch waar hy ook aan die Kweekskool sy Proponents-eksamen afgelê het en aan die einde van 1936 gelegitimeer is. Sy eerste werksaamheid was as hulpprediker van die gemeente Melville en later as arbeider vir die spoorwegpersoneel. In Julie 1940 is hy georden om sy lewenstaak in Nyasaland te Mvera te onderneem. Aan die begin van 1943 het hy egter daar sy gesondheid nie na wens was nie, die sendingveld verlaat en hom beroepbaar gestel in die Moederkerk. Hy is egter nie lank hierna op 22 Mei 1943 Oorlede. Sy diepe godsvrug en opregte godsalige lewe het ander in hom bewonder. Sy bediening wat met getrouheid en toegewydheid waargeneem is, was maar ‘n paar jaar, maar die hemelse Vader vir wie dit nie kort, of lank is nie, maar die volvoering van Sy wil, weet wanneer die opgelegde taak op aarde volbring is.