Muller Johan

 

gebore

24 Apr. 1957

OORLEDE

08 Apr. 2009

UNIVERSITEIT

BA, MTh (US)

gelegitimeer

1981

ORDEN

1984

standplase

1984 Brackenfell

1989 Uit bediening

2000 Zwaanswyk

2006 Demissie

2008 La Rochelle

EMERITEER

Johann Raymond (Kappies) Muller is op 24 April 1957 op George in die Suid-Kaap gebore, die enigste kind van ds. en mev. Justus Raymond Muller van Blanco naby George.

Nadat Johann op George gematrikuleer het, het hy in sy pa se voetspore gevolg en aan die Universiteit van Stellenbosch gaan studeer, waar hy die graad BA (Admissie) behaal het. Hierna was hy ‘n student aan die Teologiese Seminarium op Stellenbosch, waar hy aan die einde van 1981 as proponent gelegitimeer is. Hy het gespesialiseer in Kerkreg en later ‘n Meestersgraad in die Teologie behaal. Hierna het Kappies, soos hy bekend was, sy diensplig in die SA Weermag gedoen, en op 27 Januarie 1984 is hy met handoplegging in die NG Gemeente Brackenfell in die Kaapse Skiereiland ontvang en bevestig.

In 1989 het hy die bediening verlaat om ‘n skakelbeampte te word van minister Eli Louw, ‘n besondere geleentheid wat hy benut het om ‘n ander deel van die mensdom te leer ken. Op 14 April 2000 het hy teruggekeer na die gemeentebediening as leraar van die NG Gemeente Zwaanswyk in Tokai. In 2006 het hy demissie ontvang, en op 1 November 2008 is hy as tentmakerleraar in die NG Gemeente La Rochelle in Bellville met opdrag bediening aan die bejaardes bevestig. Daar is oorvloedige getuienis van die besondere werk wat hy gedoen het. Mense onthou sy opofferings en saamstap met lidmate in elke lewenskrisis.

Ds Kappies Muller se dood in die ouderdom van 51 jaar op 8 April 2009 was ‘n groot skok vir die gemeente en sy groot vriendekring. ‘n Gedenkdiens is op 14 April 2009 vanuit die NG Gemeente La Rochelle in Bellville gehou, waar ds Frikkie Coetzee en ds Paul Roodt ‘n troosboodskap uit Job gebring het, Daar is hulde gebring aan iemand wat op ‘n besondere manier diep spore gestrap het.  – Gerdrie van der Merwe (Jaarboek 2011/399).