Muller, Christoffel Frederic Jacobus

Ds CFJ Muller

gebore

22 Des. 1845

OORLEDE

13 Aug. 1915

UNIVERSITEIT

 –

gelegitimeer

1871

ORDEN

1872

standplase

Swellendam

1877 George

1887 Kaapstad (Groote Kerk)

1891 Nieuwe Kerk, Kaapstad

1900 Prof. Teol. Sem.

EMERITEER

Professor C.F.J. Muller. Zwaar was de slag die de Kerk trof in het heengaan na eene korte krankheid, op den 13de Augustus, 1915; van den hooggeachten Professor en beminden broeder in de bediening; C.F.J. Muller. Hij werd geboren te Graaff-Reinet, studeerde onder Prof. Kyd voor zijn 2e Klasse (B.A.) Examen in zijne voorbereiding tot de Kweekschool, die hij na de gewone vierjarige studie verliet om een tijdje als Hulppediker in de Kaapstad (1871) te dienen, dan naar Swellendam te gaan, van waar hij een beroep naar George aannam. Hij keerde terug naar de Kaapstad als derde predikant, doch nam na de verdeeling der gemeente, het werk in de Nieuwe Kerk op zich. Van hier werd hij beroepen als vierde Hoogleeraar van de Kweekschool. Hij diende de Kerk op bijna alle Commissien, als Assistent Scriba, als lid der Moderatuur, der Alg. Zending Commissie, der Arb. Kol. Commissie, van de Commissie van Revisie. Hij was een zeer gewilde prediker, bezat een vaardige pen en wist zijne overtuigingen met kracht en vuur te bepleiten. Hij was een medewerker aan de oude “Volksbode,” schreef heelwat van tijd tot tijd in ” De Kerkbode,” en vooral in ” Het Gereformeerd Maandblad,” als medewerker van Professor Marais, wiens trouwe levensvriend hij steeds bleef. Op de gemeenten alwaar hij arbeidde en op zijne studenten heeft hij zijn onuitwischbaren stempel gedrukt. (Jaarboek)

Muller, Christoffel Frederic Jacobus, B.A. (L. 1871; O. 1872); Swellendam (1872-1877); 1877 George; 1887 Kaapstad (Groote Kerk) (1887-1890); 1891 Nieuwe Kerk, Kaapstad; 1900 Prof. Teol. Sem.; 13 Aug. 1915 Oorlede. Professor in Bybelstudie, Kanoniek en Argeologie te Stellenbosch vanaf 1900 tot 1915.

 

Ds CFJ MUller en gesin