Mulder, Philippus Lodewickus

 

gebore

16 Mei 1925

OORLEDE

7 Jun. 2007

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1954

ORDEN

1955

standplase

1955 Fouriesburg

1958 Excelsior

1964 Bultfontein-Oos

EMERITEER

Ds. Philip Mulder (BA) 16 Mei 1925 – 7 Junie 2007

Philippus Lodewickus Mulder is op 16 Mei 1925 in Armoede (later Volmoed) naby Oudtshoorn gebore. Sy vader was MarthinusWessel Mulder, ‘n boer, en sy moeder Maria Susanna Olivier, ‘n huisvrou. In 1928 het sy ouers na Buxton in die destydse Noord-Transvaal getrek, waar hulle met beeste en skape geboer het. Later het hulle na Levubu getrek en met vrugte en groente geboer.

Philip het sy skoolopleiding aan die Laerskool Mopanie begin en vanaf standerd 4 was hy ‘n leerling aan die Happy Restplaasskool, waar die koshuis voorsien is uit die skoliere se tuin. Hier het ‘n onderwyser, mnr. Labuschagne, ‘n groot invloed op sy lewe gehad en het hy reeds as seuntjie die roeping ontvang om ‘n sendeling te word. Hierna was Philip ‘n leerling aan die Hoër Handelskool op Potchefstroom, waar hy in 1943 handelsmatriek geslaag het. Na matriek het hy ‘n jaar lank na Heilbron gegaan, waar hy gewone matriek geslaag het en toelating tot universiteitstudie verkry het.

Philip het met aandklasse die graad BA aan die Universiteit van Pretoria behaal. In 1950 het sy pad na Wellington geloop om as sendeling opgelei te word aan die Sending-Instituut. Daar is hy op 1 Desember 1954 tot die Sending bediening toegelaat. Sy hele dienstyd was in die sendingkerk (ook NGKA); waar hy diep spore getrap het en in elke gemeenskap goeie verhoudinge met die NG Moederkerk opgebou het. Hy is op 23 April 1955 bevestig as sendeling in Fouriesburg en het in 1958 ‘n beroep na Excelsior aanvaar. In 1963 het hy ‘n beroep aangeneem as sendeling na Bultfontein-Oos, waar hy betrokke was met die bou van ‘n sendingkerk.

In 1969 het hy sendeling op Coligny geword, waar hy met oorgawe gewerk het totdat hy op 26 November 1989 weens gesondheidsredes vervroegde emeritaat moes aanvaar. Philip was getroud met Rachel Catharina Louw van Wellington, en uit die huwelik is ses kinders gebore: Martin, Reinette, Dawie, ‘n tweeling: Tarina en Marina, en Cecile, ds. en mev. PL Mulder het in 2007 na The Reeds in Centurion verhuis, en later die jaar na die Protea-aftreeoord Heuwelsig in Lyttelton verskuif. Hy is op 7 Junie 2007 daar Oorlede. – Dr Gerdrie van der Merwe.