Mphunzi (1903)

Mphunzi kerkgebou

Vanaf Nkhoma begin eerw. Vlok dadelik om buiteposte in verskillende rigtings te open. Na die weste ondervind hy sterk teenstand van die Roomse, wat ook op die toneel verskyn hét. In 1901 gaan ‘n afvaardiging van die N.G. Sending na die naaste Rooms-Katolieke sendingstasie “om die veld te verdeel of tot ‘n verstandhouding të kom, maar kon met die priesters niks uitvoer nie; hulle sou werk waar hulle wil, en wou geen grenslyn erken nie”.

Die Sending besluit toe om ‘n sendingstasie in die gebied van hoofman Pemba te begin. So kom Mphunzi-stasie aan die voet van, die Mphunziberg in 1903 tot stand, by die dorp van hoofman Chakachadza. Toe die reëns kom, slaan die weer egter in die dorp en tref sommige mense. Vir die bygelowige inwoners is dit ‘n slegte teken. Hoofman Chakachadza kom dan ook na ds. A. G. Murray, die sendeling, met die versoek “om hom en sy mense met medisyne te besprinkel” ter beskerming van enige onheil wat hulle kon tref omdat hulle die sending daar toegelaat het. Ds. Murray stel hom egter gerus, wys hom op die beskerming van die Here en dat Hy ook besig is om die hoofman en sy mense te roep om die Christelike geloof te volg.

Mphunzi lê, net soos Mlanda, naby die grens van Mosambiek. Later sou hierdie twee stasies belangrike diens in verband met die N.G. Sending in daardie gebied lewer (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 30).