Motsei, Motete Naphtali

 

gebore

12 Mei 1943

OORLEDE

15 Jul. 1989

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Hy is op Senekal gebore, waar hy ook sy skoolopleiding geniet het. Sy skoolopleiding het hy later met korrespondensiekursusse aangevul. In 1968 het hy na die Teologiese Skool Witsieshoek vir opleiding as evangelis gegaan. As evangelis was hy vir drie jaar in die NKGA te Ladybrand werksaam, en sedert 1973 te Bultfontein totdat hy in 1983 vir die leraarskursusweer na Witsieshoek teruggegaan het. Dit het hy aan die einde van 1986 voltooi. Op 28 Maart 1987 is hy in Petrusburg as sy eerste gemeente bevestig. Daar het hy slegs ‘n weinig langer as twee jaar gedien voordat hy onverwags weggeroep is. In sy kort tydjie op Petrusbrug, is die kerkgebou in samewerking met die blanke N G Kerk vergroot en vernuwe. Hy word oorleef deur sy eggenote, Sita, en hulle twee dogters. ds. Motsei was ‘n bedienaar wat in beskeidenheid stilweg sy roeping vervul het. Sy samewerking met die blanke gemeente was altyd aan- genaam. Sy gemeente het mooi herinnering van hom.