Mostert, Gerhardus Stephanus

 

gebore

25 Jun. 1937

OORLEDE

28 Mrt. 2012

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1962

ORDEN

1963

standplase

1963 Aliwal-Noord

1965 Wepener

1969 St Helena

1974 Delmas-Wes

EMERITEER

1997

Ds Gerrie Mostert (BA) 25 Junie 1937 – 28 Maart 2012

Gerhardus Stephanus Mostert is op 15 Junie 1937 op Bethlehem gebore – die oudste van vyfkinders. Hulle word almal in diê pragtige dorp digby die Jordaanrivier groot. Gerrie se vader is Reinier RoelofMostert, ‘n sakeman op die dorp. Sy moeder is Maria Elizabeth Mostert.

Gerrie begin sy skoolopleiding in 1943 aan die Laerskool Bethlehem en is van 1952 tot 1955 ‘n leerling aan die Harskool Voortrekker op die dorp. Sy vader het die begeerte uitgespreek dat hierdie skrander seun ‘nmediese dokter word, maar Gerrie beleef die innerlike roeping om predikant te word – en dit bly tot aan die einde van sy lewe ‘n passie.

Die jong Gerrie Mostert vertrek in 1955 na die Universiteit Stellenbosch, waar hy in 1958 ‘n BA-graad verwerf. Hierna gaanhy na die Teologiese Seminarium en aan die einde van 1962 word hy gelegitimeer.

In sy finalejaar trou hy (op 12 Junie 1962) met Annie Nel, ‘n lewensmaat wat hom getrou sou bystaan. Uit huwelik is daar twee seuns gebore: Reinier Roelof Mostert en JacobusGideon Mostert.

Prop GS Mostert word op 16 Februarie 1963 met handoplegging in die NG Gemeente Aliwal-Noord bevestig. Hier op die walle van die Grootrivier begin hy met sy groot lewenstaak; dit is ‘n besonderse leerskool vir die jong leraar. Hy was op alle vlakke van die lewe diensbaar en is intens betrokke by die ouetehuis en die skole in die omgewing.

Nadat hy ‘n tweede keer na Wepener beroep is, beleef hy dit as ‘n Masedoniese roepstem en hy word op 27 November 1965 in die NG Gemeente Wepener bevestig. Destyds was dit ‘n vooruitstrewende dorp en gemeente, en geleë op die grens met Basoetoland (Lesotho); Hier leef die leraar met die boeremense saam, en hy verwys later in sy lewe na die jare op diê grensdorp as ‘n besondere hoogtepunt op sy lewenspad. Op Wepener help hy sy tuinwerker om sy skoolloopbaan te voltooi en later om as predikant opgelei te word. Met Gerrie se dood in 2012 is hierdie man ‘n polisiekapelaan in die Vrystaat.

Op 14 April 1969 word Gerrie die leraar by die NG Gemeente St Helena in Welkom – ‘n myngemeenskap met groot uitdagings. In sy dienstyd word ‘n nuwe pastorie gebou en daar word verskeie gemeenteproj ekte geloods. Toe Gerrie in 1974 ‘n beroep na die NG Gemeente Delmas-Wes ontvang, is daar sterk aandrang in Welkom dat hy vir die beroep moet bedank. Maar Gerrie voel geroepe om die roepstem na die nuutgestigte gemeente te aanvaar, en hy en sy gesin word hartlik daar ontvang. Hy sou diê gemeente 23 jaar lank bedien – tot by sy aftrede.

Gerrie is ook as eerste leraar van Delmas-Wes betrokke by die bou van ‘n nuwe pastorie, ‘n kerkkompleks en moderne kategeselokale. Die kerkgebou is slegs twee jaar en sewe maande na gemeentestigting ingewy. Die totale skuld is binne sewe jaar afbetaal. Gerrie leef sy menswees ten volle op Delmas uit – ‘n besonderse boeregemeenskap in diè streek. Hy het aandag gegee aan die jeug en die diens van barmhartigheid, asook die sending enteologiese opleiding in Mosambiek.

Ds Gerrie Mostert was ook kapelaan van die kommando by Delmas, en doen twee keer diens in die Namibiese grensoorlog. By geleentheid beseer hy sy been in ‘n landmynontploffing, maar gelukkig herstel dit volkome. Hy ontvang ‘n bronsmedalje vir tien jaar getroue diens aan die SAW, en ‘n Pro Patria-medalje vir landsverdediging. Hy was ‘n lewenslange lid van die FAK en ontvang ‘n oorkonde vir die daadwerklike uitbouing van die Afrikaanse kultuur. Hy was ook baie jare lank die voorsitter van die fondsekommissie van die Suid-Transvaalse NG Kerk.

As leraar van die NG Gemeente

Delmas-Wes was ds Gerrie Mostert die dominee van die alombekende kabinetsminister, Hendrik Schoeman. Laasgenoemde was geheg aan die NG Kerk; die wel en wee van die gemeente Delmas-Wes was vir hom ‘n voorkeursaak. Hy keer elke naweek terug na sy plaas Witklip, en is elke Sondag in die kerk op Delmas – waar hy die gemeentelike voorsang met waardigheid en oorgawe lei. Daar was ‘n diep vriendskapsverhouding en broederskap tussen die leraar en die minister. Hieroor skryf Gerrie: “Daar was baie tydjies wat hy by my in die studeerkamer kom gesels het. Hy was baie bewus van foute wat hy gemaak het, maar hy het gesê hy is oortuig die Here het hom vergewe. Hy was bewus van genade. Hendrik het dikwels aan my gesê hy glo hy gaan hemel toe.”

Op Sondagoggend, 12 Februarie 1995, neem Hendrik Schoeman sy lewe met ‘n pistool. Sy vriend moes diê dood tydens die oggenddiens bekend maak; die voorsanger se plek was daardie oggend leeg. Gerrie lei ook die begrafnisdiens – met Lukas 18:13 as teksvers. Dit was Hendrik se lieflingvers in die Bybel: “O God, wees my, arme sondaar, genadig.”

Na ‘n vol lewe in diens van die Meester het ds Gerrie Mostert se gesondheidstoestand so verswak dat hy op 21 September 1997 met vervroegde pensioen aftree. Die egpaar vestig hulle op Bela-Bela (Warmbad); waar hulle betrokke bly by die kerk en die gemeenskap. Tydens ‘n vakansie op Groot-Brakrivier sterfGerrie skielik op 28 Maart 2012 in die Bayview Hospitaal op Mosselbaai. ‘n Begrafnisdiens is op 2 April 2012 in die NG Moedergemeente Warmbad gebou; die prediker was ds Piet Smit. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM