Morgenster

Vanaf die voet van die berg Mugabe besoek ds Andrew Louw te voet eers die kaptein Mugabe, “wat groot vreugde uitgespreek het oor ons aankoms…al was dit dan ook met ‘n sterk bymotief dat hy (ds. Louw) hulle teen die Matebele sou beskerm.” Hy soek ook ‘n geskikte plek vir die beoogde sendingstasie uit. Op 9 September 1891, na ‘n reis van twee-en-’n-halwe maand vanaf Kranspoort en vier maande vanaf Paarl, Iaat Andrew sy wa finaal op die plek wat hy uitgesoek het, uitspan. Hy dink terug aan sy ouerhuis: die pastorie van Noorder-Paarl met die naam Morgenster. Morgenster doop hy dan hierdie eerste sendingstasie.“ Die naam sou dien nie alleen as ‘n dankbare herinnering nie, maar om my gebed tot die Here, en die diepste begeerte van my hart uit te druk, dat die eerste sendingstasie mag word soos die môrester wat opgaan in die duistere harte om die koms van die son van geregtigheid aan te kondig.”

‘n Nuwe dag breek bepaald vir die bevolking van die gebied aan. Nie langer sou hulle die Banjai, die honde, genoem word nie, maar Vakaranga, wat saam met vier ander stamme die Sjonagroep vorm. Weldra sal hulle begin om met die Woord van God en die Christelike geloofkennis te maak, in die skole kennis op te doen en hul siekes na die sendinghospitaal te bring. Morgenster sal ook die eerste van nege sendingstasies van die bekende Masjonalandse Sending in Rhodesië (Zimbabwe) word (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 93).