Moorrees, Johannes Carolusle Febre

 

gebore

OORLEDE

20 Jun. 1885

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1833

ORDEN

standplase

1834 Swartland

EMERITEER

1881

Ds. Johannes Carolus Le Febre Moorrees, (1833) Zwartland 1833, emeritus 1881, obiit 20 Junie 1885

Op den 20sten Junie 1885, te Malmesburij, de Wel-Eerw. Heer Johannes Carolus Le Febre Moorrees, in den ouderdom van bijna, 78 jaren. In 1833 in den dienst der Kerk getreden, na zijne studie aan de Universiteit te Utrecht volbracht te hebben, werd hij beroepen tot leeraar van de toen zeer uitgestrekte gemeente van Zwartland. Tot 1881 heeft hij in die gemeente gearbeid, dusgedurende een tijd van 48 jaren. Daarna vraagde en ontving hij, wegens onderdom en toenemende zwakheid, eervol ontslag. Zijne gemeente liet hem ongehinderd wonen in de onde pastorie, waar hij, na een ziekbed van drie weken, op genoemden datum ontsliep.