Moolman, Gerhardus Johannes Jacobus

 

gebore

27 Feb. 1935

OORLEDE

12 Mrt. 1994

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1961

ORDEN

1962

standplase

1962 Philipstown

1963 De Aar

EMERITEER

1965

Ds. Gerhardus Johannes Jacobus Moolman (27.02.1935 – 12.03.1994); As jongste seun uit ‘n groot gesin het Gerrie in standerd 8 die skool verlaat om as klerk vir die destydse Suid-Afrikaanse Spoorweë in Johannesburg te gaan werk. Hy het aandklasse geloop en by ‘n Johannesburgse Kollege gematrikuleer.

By het hom sterk geroepe gevoel tot voltydse evangeliebediening en moes self vir sy studiegeld voorsiening maak voordat by sy studie aan Unisa en die destydse Sendinginstituut op Wellington voltooi het.

Hy was die eerste sendeling wat na die sluiting van die Sendinginstituut ‘n beroep na ‘n NG gemeente aanvaar het. Hy het die gemeentes Philipstown en De Aar bedien. ‘n Onderbreking van 18 maande het gevolg toe by in 1965/ 1966 demissie moes neem weens ernstige gesondheidsprobleme.

Hy het in 1967 ‘n beroep na die NG gemeente Louwna in die distrik Vryburg aanvaar waar by drie jaar predikant was.

Sy hunkering om diensbaar te wees in sy Hemelse Vader se wingerd het hom steeds na die kansel teruggeroep. Hy was dustydens die demissiejare op tydelike basis ook werksaam in die NG gemeente Ficksburg en later in die NG gemeente Tygerberg in Parow. Hy het vir twee jaar lank geestelike oordenkings vir die SAUK voorberei vir uitsendings.

In 1970 moes by weer op doktersadvies demissie neem en die gesin het na Oostersee, Parow, verhuis. Dit was bier waar hy deur korrespondensiebediening na beproefdes op verskeie lewensterreine uitgereik het. So was by vir meer as 20 jaar te midde van swak gesondheid ‘n ondersteunende skouer vir mense in krisisse en geestelike nood. Sy siekbed was sy kansel en sy huis was spreekkamer en hawe vir menige vermoeide.

Die naam van sy huis `Alhoewel nogtans’ (Hab. 3:17-19); het getuig van sy positiewe ingesteldheid teenoor die lewe. Onder moeilike fisieke en psigiese omstandighede het by bly jubel in die Here wat hom op geestelike gebied kragtig in sy diens gebruik het. Op 13 Maart 1994 is sy sonderlinge, maar vrugbare bediening na algehele orgaanversaking afgesluit.

Gerrie is in 1961 getroud met Marie Nel ‘n maatskaplike werker. Uit die huwelik is twee seuns gebore Louis ‘n forensiese sielkundige in Kanada, en Philip, getroud met die bekroonde aktrise, Anna-Mart van der Merwe.

Gerrie was ‘n veelsydige man wat aan die ‘World of Birds, Wild life Sanctury’ behoort het en lief was om houtsneewerk te doen.