Moodie, Thomas Duncan

 

gebore

4 Sep. 1908

OORLEDE

 Jan. 1978

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1951

ORDEN

1952

standplase

1952 Petrus Steyn

1958 Brenthurst

1964 Melsetter

EMERITEER

Ds Thomas Duncan Moodie (4.9.1908 – begin Januarie 1978) is in Kemptonpark oorlede, waar hy hom na sy aftrede minder as sewe maande vantevore – 18.6.1977 – gevestig het. Hy is in die distrik Heidelberg, Tvl. gebore en verlaat die skool na st 6 om op die Transvaalse Hoëveld te gaan boer. Toe die drang later by hom ontstaan om predikant te word, begin hy met ‘n korrespondensiekursus, maar weens die depressie moet hy na die Randse goudmyne uitwyk. Eers 1943 kan hy vir verdere studie na die Universiteit van Pretoria gaan, waar hy 1947 die BA-graad verwerf. Sy teologiese opleiding geniet hy aan die Kweekskool op Stellenbosch en 1951 word hy op 43-jarige leeftyd gelegitimeer. Sy bevestiging met handoplegging in die gemeente Petrus-Steyn volg 23.2.1952. September 1958 word hy die eerste leraar van Brenthurst (Brakpan); waar daar onder sy leiding ‘n kerk en ‘n pastorie gebou word. Junie 1964 gaan hy na Melsetter. (Die dorp met die naam is deur sy grootvader Thomas Moodie, die leier van die baanbreker Moodietrek van 1891-1892 uit Bethlehem in die Vrystaat na Gazaland in Rhodesië gestig. Op sy versoek is dit deur die owerheid so genoem na die plek van herkoms van die Moodie-familie op die Orkney-eilande naby die kus van Skotland); Drie jaar later vertrek hy na sy laaste gemeente, Bloemhof-Oos, waar daar in sy dienstyd van presies tien jaar ook ‘n kerkgebou verrys en waar hy diep spore trap. Met sy rysige gestalte – sy grootvader is ook Groot Tom genoem – en grys hare was hy ‘n gerespekteerde leraar en met sy ongekunstelde liefde en egte belangstelling in andere ,’n gewaardeerde broeder. Herder was hy by uitnemendheid en altyd haastig om soveel moontlik so gou moontlik te doen.(Jaarboek 1979/269).