Moloto, E S

 

gebore

OORLEDE

Jun. 1985

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Dr E S Moloto is met die konstituering van die eerste sinode van die Dutch Reformed Church in Botswana op 20.11.1979 tot aktuarius verkies. Hy was destyds ‘n universiteitsdosent en ‘n afgevaardigde ouderling in die sinode. Sy vader, ds. Stefanus D Moloto, was van 1925 af tot sy aftrede in 1943 nagenoeg die hele tyd leraar in die noordelike deel van die ou gemeente Saulspoort. Self was hy ‘n inspekteur van onderwys en later professor aan die Universiteit van Botswana en die Vista-Universiteit.