Moller, Gideon Stephanus

 

gebore

07 Feb. 1904

OORLEDE

24 Aug. 1996

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

ORDEN

standplase

EMERITEER

Ds. Gideon Moller is op 7 Februarie 1904 by Keurfontein in die distrik Wolseley gebore. Hy bring sy jeugjare in Wolseley en omgewing deur en gaan skool in Wolseley en aan die Hoër Jongenskool, Paarl (1911 tot 1922); Van 1923 tot 1925 studeer by aan die Universiteit van Stellenbosch. Van 1927 tot 1930 is by in die Stellenbosse Kweekskool. Hy word in 1930 gelegitimeer.

Gideon Moller het sy hele bediening in Wellington beoefen. Op 12 Junie 1931 word by hulpprediker in Wellington en dien in die hoedanigheid tot in 1939 toe by raakgesien is as besondere leermeester. Hy word toe dosent by die Friedenheim-Opleidingskollege op Wellington. Hier dien by 10 jaar en word in 1951 aangestel as dosent by die Hugenote-Kollege op Wellington waar by voortreflike diens lewer tot by sy emeritaat in 1969 en ook daarna tot in 1972.

Selfs na hierdie diens bly by nog aan as Pastorale Adviseur vir Bybelkor tot in 1988. Na sy aftrede bly by in Wellington in Huis Silwerkruin vir 19 jaar, en moes by later verskuif word na die afdeling vir verswakte bejaardes. Op 24 Augustus1996 sterf by in die ouderdom van 92 weens longontsteking en word by op Wellington begrawe.

In 1934 was daar ‘n damestudent, Ivy Nora Dixon, ‘n nooi van Springbok, in sy katkisasieklas toe sy eerstejaar-student aan die Wellingtonse Opleidingskollege was. Sy is eers onderwyser op Kanoneiland, maar keer in 1943 terug na Wellington vir ‘n kursusin Maatskaplike Werk aan die Friedenheimse Kollege. Daar ontmoet hulle mekaar weer en tree op 2 Oktober 1946 op Springbok in die huwelik. Uit die huwelik is twee kinders gebore, naamlik Hendrik (wat in ‘n motorongeluk in 1968 oorlede is) en Elizabeth, wat tans mev. Heyns is.

Sy eggenote het hom reeds in 1975 weens kanker ontval.

Wat veral kenmerkend van hom was, was sy ontsaglike kennis van die Bybel. Hy was, volgens die vorige rektor van die Hugenote-Kollege, die verpersoonliking van vroomheid en godsvrug. Sy godsdiens was vir hom eg en deurleef.

Volgens sy eie getuienis was by glad nie vooraf deur studie vir sy taak as dosent bekwaam nie. God het hom egter self in sy leerskool geplaas. Hy het net geweet dat die Here vir hom se: `Bly jy maar stil en volg My.’

`Ek het gevind dat om ander te onderrig, ek self aanhoudend hard moet studeer, maar dat my swaarste toets daarin gele het dat ek self in my nood dag vir dag uit die fontein van sy Woord moet drink, eer ek die dors van ander kan verstaan en dit help les. Ek het geleer dat die geheim van sukses in die klaskamer, in die studeerkamer en binnekamer lê. Ek het gevind dat die saad wat ek daar op my knieë gesaai het, in die klaskamer ontkiem en uitgespruit het tot halm en vrug. Die uiteindelike resultaat van die oes kan ek met gerustheid in sy hande laat. Al die dank en eer kom aan God toe,’ getuig hy self later. – (DJ Viljoen, aan die hand van biografiese gegewens wat voorsien is.)