Mkar (1923)

Met die veld oos van die Katsina Alarivier taamiik beset deur die eerste drie sendingstasies, kan nou aan uitbreiding na die gebied wes van die rivier gedink word. Hiervoor word Mkarsendingstasie aan die voet van Mkarberg, 30 km. wes van Sevav en 5 km. van die groot dorp Gboko, begin. In 1923 word die eerste sendelingpaar hier vriendelik deur die bevolking ontvang: Eerw. en mev. A. J. Brink, wat in 1912 na Tiviand kom en oor ‘n periode van 42jaar ‘n groot werk vir die Here in hierdie sendingveld verrig. Mettertyd word Mkar die hoofsendingstasie met uitgebreide opvoedkundige en mediese werk, teologiese opleiding en drukpers (Bron: Cronje, J.M. 1981. Aan God die dank. p. 246-7).