Minnaar, Jonathan Willem

 

gebore

10 Jun. 1895

OORLEDE

8 Nov. 1973

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1926

ORDEN

1927

standplase

1927 Njassa-Sending

EMERITEER

Ds. Jonathan Willem Minnaar, ‘n seun van Robertson, is 10 Junie 1895 gebore. Na sy opleiding op Stellenbosch, 1926 tot die bediening toegelaat, arbei hy vanaf 1927 met groot ywer in ons Njassa/Malawi-sending as stasiehoof van Kasungu (1927); Mlanda (1940) en Nkhoma (1943); Oral geniet hy die hoë agting van die regering, die Bantoe en sy medearbeiders en op Nkhoma oefen hy as dosent aan die Teologiese Skool van die Kerk van Midde-Afrika (Presbiteriaans) ook op die lewens van talle studente ‘n blywende invloed uit. In 1961 aanvaar hy sy welverdiende emeritaat, waarna hy hom in die Strand vestig. Ofskoon sy gesondheid geleidelik verswak het, is sy heengaan 8 November 1973 in die Tygerberghospitaal onverwags. (Jaarboek 1974/F3).