Minnaar, Izak Jozua

 

gebore

29 Feb. 1884

OORLEDE

18 Apr. 1947

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1912

ORDEN

1913

standplase

Leipoldtville

1921 Redelinghuys

1929 Jagersfontein

1931 Redelinghuys

EMERITEER

Ds. Izak Jozua Minnaar is gebore op 29 Februarie 1884 te Heilbron waar sy vader destyds predikant was. Sy skoolopleiding het hy agtereenvolgens op Heilbron, Bloemfontein en Wellington ontvang, waarna hy na Stellenbosch is om hom verder vir die evangeliebediening te bekwaam. In 1912 is hy gelegitimeer en op 18 Oktober 1913 is hy in sy eerste gemeente, Leipoldtville, georden en bevestig. In 1921 is hy na Redelinghuis waar hy tot sy dood gearbei het, behalwe gedurende ‘n onderbreking van twee jaar (1929 1930) toe hy in Jagersfontein gestaan het. Hy was stil van geaardheid maar daarin het sy krag gelê. Sy liefde tot Jesushet sy lewe en arbeid gekenmerk. As ‘n begaafde en toegewyde kanselredenaar en evangeliedienaar, as ‘n beskeie en beminlike persoon was sy godvrugtige lewe een van die juwele in die Kerk van die Here, wat diep spore nagelaat het. Die Kerk het sy waarde geken, en het hom dusook gebruik. Die laaste Sinode het hom nog op die Eksamenkommissie vir Toelating van Sendelinge geplaas ‘n Kommissie wat hy as scriba gedien het. In sy gemeente was hy besonder geliefd en dit was ‘n swaar slag toe hy op 18 April 1947 die tyd met die ewigheid verwissel het.