Minnaar, Daniel Ernst Du Toit

 

gebore

15 Jul. 1929

OORLEDE

1 Jun. 2013

UNIVERSITEIT

gelegitimeer

1958

ORDEN

1959

standplase

1959 Vredenburg

1961 Bedelia

1963 Welkom-Wes

1966 verdere studie

1966 Sekr. vir evangelisasie SWA

1979 De Tijger

1982 Cape Peninsula Reformed Congregation

EMERITEER

1994

Ds Dana Minnaar (BA, BTh) 15 Julie 1929 – 1 Junie 2013

Daniël Ernst du Toit Minnaar is op 15 Junie 1929 in Observatory in Kaapstad gebore. Sy vader was Andries Willem Minnaar, ‘n markagent in die Kaapse produktemark en sy moeder was Hester Rossouw, ‘n onderwyseres. Uit hierdie besondere huisgesin sou twee predikante vir die NG Kerk gevorm word: Dana en sy broer, Blessie.

Dana begin sy skoolopleiding in 1935 aan die Laerskool Simon van der Stel in Wynberg. In 1941 word hy ‘n leerling aan die Hoërskool Voortrekker in Wynberg. In 1942 trek sy ouers na Transvaal en hy word in 1942 ‘n leerling aan die Hoërskool Helpmekaar in Johannesburg – waar hy in 1945 matrikuleer. In diê tyd is Dana intens betrokke by die CSV in sy skool en hy speel ook rugby. Nadat hy matriek geskryfhet, werk hy by die Multi Flora Blommemark en ses jaar lank by Sanlam. In sy skooljare leer ken hy mej Renera Uytenbogaart, sy latere lewensmaat. Dana verhuis van Johannesburg na Kaapstad om haar beter te leer ken en hy werk by Boeresake, ‘n winkel.

Dana en Renera woon op 17 Maart 1951 ‘n CSV-konferensie by wat deur Willie Marais toegespreek word – destyds ‘n teologiese student op Stellenbosch. Onder sy prediking gee die jong Dana Minnaar sy hart vir die Here. ‘n Week later is daar ‘n soortgelyke byeenkoms en Willie Marais bied aan Dana die geleentheid om persoonlike werk te doen – en ‘n jong meisie kom by diê geleentheid tot bekering. So ontstaan daar ‘n lewenslange vriendskap tussen Willie Marais en Dana Minnaar. Toe sy werk by Boeresake in gedrang kom omdat hy mense oor die telefoon en in werktyd geestelik bearbei, soek Dana die wil van die Here – en hy weet hy moet voltyds vir Hom gaan werk.

In 1952 word Dana ‘n student aan die Universiteit Kaapstad. In 1953 gaan hy Stellenbosch toe, waar hy ‘n BA-graad verwerf, en waar sy pad weer met diê van Willie Marais kruis toe hulle saam sendingwerk doen. Dana trou op 7 Desember 1957 met Renera Uytenbogaardt in die NG Gemeente

Vishoek, ‘n jaar voor sy legitimasie. Uit diê huwelik word drie dogters en twee seuns gebore.

Renera skryf: “Tydens elke vakansie gedurende sy studiejare tree hy in gemeentes op; hy gaan doen selfs sendingwerk in Malawi. Die Here het hom orals gebruik; mense het nuut in Christusgeword. En dit is merkwaardig dat die Here elke keer finansieel voorsien het, sodat sy roeping ‘n werklikheid kon word.”

Op 14 Maart 1959 word ds DE du T Minnaar met handoplegging in die NG Gemeente Vredenburg bevestig; die rede word deur sy broer, ds JR (Blessie) Minnaar van Vredendal gelewer. Hierdie twee broers was tot die einde toe baie geheg aanmekaar, en het altydverwys na hulle gelukkige kinderjare. Albei sterfin 2013 – die een ses maande n die ander.

Op 6 Mei 1961 word Dana as leraar by die NG Gemeente Bedelia in Welkom bevestig, en op 2 November 1963 word hy leraar by die NG Gemeente Welkom-Wes.

Die Hemelse Vader beskik dat hy in 1966 jeugorganiseerder en Sekretaris van Evangelisasie in die NG Kerk in die destydse Suidwes-Afrika word. Dit is ‘n wonderlike geleentheid om vanuit Windhoek diê groot land en sy mense met die evangelie te konfronteer. Renera skryf: “Ons het dertien jaar lank in Windhoek gewoon, waar my man sy geseëndste diensjare beleef het. Die Here het hom wonderlik gebruik – veral in die lewe van jong mense tydens stranddienste en jeugkampe. Talle het Christus as Verlosser aangeneem; ander, wat afgedwaal het, se lewe is opnuut aan die Here toegewy. Met elke beroep wat hy ontvang het, het hy in gebed duidelike leiding van die Here gevra en ontvang. Ons het altyd geweet ons is op die plek waar die Here ons wou hê – en as dit soms moeilik gegaan het, het Hy ondemeem en ons daardeur gedra.”

In die vroeë sewentigerjare is ds Dana Minnaar tydelik betrokke by die sending in Kommunistiese lande en hy besoek Christene in Rusland. Hier word hy 36 uur lank aangehou op aanklag dat hy Bybels die land probeer insmokkel het.

Op 20 Januarie 1979 keer ds Dana Minnaar uit Windhoek terug na die RSA, toe hy herder en leraar word van die NG Gemeente De Tyger in Parow. Na ‘n geseënde dienstyd word hy op 23 Julie 1982 bevestig as Predikant in Sinodale Diens (vir die bearbeiding van andertaliges in die Wes-Kaap).As leraar bedien hy The Cape Peninsula Reformed Congregation in Kaapstad. Hier werk hy totdat hy op 11 Desember 1994 sy emeritaat aanvaar. Hy gaan voort met sy werk, nou as geestelike werker onder gevangenes in die Kaapse Skiereiland.

Sy gesondheid was tot in 2003 nog goed – totdat hy ‘n veelvuldige hartomleidingsoperasie moes ondergaan. Sedert 2005 verswak sy gesondheid vinnig. Sy vrou Renera versorg hom deurentyd.

Met sy afsterwe op 1 Junie 2013 in De Tyger, Parow-Noord, was hy byna 84 jaar oud. Sy roudiens vind vanuit die NG Gemeente De Tyger plaas en word waargeneem deur ds Dirkie van der Spuy, met wie Dana vroeër in Namibië saamgewerk het. ‘n Privaat-teraardebestelling vind in die Durbanville-gedenkpark plaas. – Dr Gerdrie van der Merwe VDM