Minnaar, Andries Hendrik

 

UNIVERSITEIT

 BA; BA (Hons); BTh (Lis Teol)

gelegitimeer

1982

ORDEN

1985

standplase

1985 Maitland

1987 Velddrif

2003 Franschhoek

2012 Saakgelastigde NG Kerk in SA (Wes-Kaap)

Ds Bossie Minnaar is die seun van ds Blessie Minnaar.