Meyer, Cornelis Jacobus

 

GEBORE

17 Jul. 1939

OORLEDE

21 Aug. 2006

UNIVERSITEIT

BA, BTh

GELEGITIMEER

ORDEN

STANDPLASE

EMERITEER

Cornelis Jacobus Meyer is op 17 Julie 1939 op Bitterfontein in Namakwaland gebore. Sy vader was in diens van die SA Spoorweë. Hy ken moeilike kinderjare van armoede en swaarkry, wat hierdie jong seun veredel tot iemand wat later in die bediening met besondere deernis na ander in nood uitreik. Na sy laerskooljare in die gebied matrikuleer hy in 1957 op Nuwerus, ‘n streek wat al die jare na aan die hart van ds. Corrie leef. Daarom was dit ‘n voorreg toe hy as leraar op Vanzylsrusna Nuwerusontbied word om die erediens met die verjaardag van die skool in die kerkgebou waar te neem. In ‘n treffende rede spreek hy die Woord en inspireer hy sy oud-onderwysers en gewese skoolmaats om die Here met oorgawe te dien.

Reeds vroeg in sy lewe voel hy geroepe om predikant te word, maar hy ignoreer telkens die gedagte en bekwaam hom vir sy ambag as passer en draaier. Hy werk jare lank in die myne, ook by Carolusberg by Springbok in Namakwaland. In 1972 werk hy op Villiersdorp in die Boland, waar die Here duidelik lei en die pad oopmaak om op Stellenbosch te gaan studeer. In 1973 is Corrie en Alta sak en pak met hulle seuns na Stellenbosch om te studeer, ‘n geleentheid wat baie offers vra, maar waarvan die vrug soet is. Hier in die Eikestad sou Corrie nie meer met die ysters stoei nie, maar met die boeke. Die skrywer is saam met Corrie in die eerstejaarsklas, dit kos baie dae meer as bloed en sweet met die Grieks en Hebreeus. Dit is veral die Filosofie wat hierdie ambagsman se aandag boei, ‘n vak waarin hy geweldig presteer en as onafhanklike denker sy merk laat.

Na die verkryging van die BA-graad in 1975, sit Corrie sy studies voort aan die Teologiese Fakulteit op die walle van die Eersterivier. Hier vind hy sterk aanklank in Dogmatiek en ‘n besondere vier jaar van teologiese vorming vind plaas, waarna hy in 1978 die BTh-graad ontvang. In Corrie se laaste jaar spesialiseer hy in Dogmatiek met ‘n skripsie oor J Melkman se Teologie. Op 15 November 1979 word 73 teologiese studente op Stellenbosch as proponente van die NG Kerk gelegitimeer, een daarvan is proponent Corrie Meyer wat dit as ‘n oomblik van groot genade beleef. Die hemelse Vader het ‘n unieke plan vir die gesin, hulle adres sou nie meer Tobrukpark 3, Stellenbosch wees nie, maar Olivierstraat 9, Vanzylsrusin die Kalahari.

Hierdie nuwe leraarspaar en kinders word die naweek van 25 – 27 Januarie 1980 in die gemeente ontvang en bevestig, ‘n blye dag in die geskiedenis van die gemeente. Die bevestigingsrede word waargeneem deur ds. Jan Ackerman van Villiersdorp, waar ds. Conie gewerk het voordat hy gaan studeer het as predikant. Die bevestiging word deur ds. Willie Viljoen van Deben waargeneem, waarna die handoplegging plaasvind. Sondagoggend lewer ds. Meyer sy intreepreek: Luk 10:17-31.

Na ‘n geseënde dienstyd van 17 jaar in die NG Gemeente Vanzylsrus, aanvaar ds. Corrie Meyer weens gesondheidsredes op 21 April 1996 sy emeritaat. Hy beleef die laaste geslag wat die Kalahari makgemaak het, iemand wat baie lief en leed met die gemeente meemaak. Hierna vestig ds. Corrie en Alta Meyer hulle op Vredenburg aan die Weskus en later in die Paarl. Tien jaar nadat hy emeritaat aanvaar het, sterf ds. Corrie Meyer op 21 Augustus 2006. Hy word oorleef deur sy vrou Alta en drie seuns, Riaan, Aldo en Altus.