Mey, Marthinus Johannes Petrus

 

GEBORE

OORLEDE

7 Sept. 1951

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1917

OR1919DEN

STANDPLASE

Springfontein

1924 Kokstad

1927 Tweeling

1948 Cedarville

EMERITEER

Ds. Marthinus Johannes Petrus Mey is in 1917 gelegitimeer en in 1919 georden en as leraar van Springfontein bevestig. In 1924 is hy na Kokstad en in 1927 na Tweeling waar hy een-en-twintig jaar getrou die gemeente bedien het. Die laaste drie jaar van sy lewe was hy as leraar van Cedarville werksaam. Van hom word getuig dat hy ‘n getroue dienskneg van die Here was wat deur sy nederige en godvrugtige lewenswandel ‘n onuitwisbare invloed op talle gemeentelede uitgeoefen het. Nieteenstaande swak gesondheid was hy ‘n getroue en onvermoeide arbeider in die diens van die Here.