Metz, Joachim Frederick

 

GEBORE

19 Sep. 1887

OORLEDE

30 Jun. 1957

UNIVERSITEIT

GELEGITIMEER

1916

ORDEN

1917

STANDPLASE

Paarl (Hpr.)

1918 Kenhardt

1922 Graaff-Reinet

1952 Ladismith K.P.

1931 Paarl

1947 Hennenman

EMERITEER

1951

Ds. Joachim Frederick Mentz is op 19 September 1887 gebore. In 1917 is hy bevestig as hulpleraar van die Paarl. Daarna het hy die gemeentes Kenhardt, Graaff-Reinet, Ladismith, Paarl en Hennenman bedien. Sy lang bediening, wat met sy emeritaat in 1951 beëindig is, was steeds gekenmerk deur openhartigheid en oortuiging in sy optrede. Vir meer as dertig jaar het hy ‘n leidende aandeel gehad in ons kerklike arbeid en stryd, veral waar hy meestal op belangrike kommissies van die Sinode sitting gehad het, by name op die moderatuur waar hy vir baie jare sy Kerk gedien het. In sy lewe was helderheid van insig met geestelike diepte gepaar. Ook in die verkondiging van die Woord van God en in die pastorale arbeid was hy die getroue dienaar en herder, wat tot seën van die gemeente en hul opbouing in die allerheiligste geloof gearbei het. Hy is in Mei 1957 op Kroonstad Oorlede.